Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Het tijdschrift Participatie en Herstel is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. [...]
Lees meer »

Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. [...]
Lees meer »

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

De handreiking gaat in op het betekenisveld van herstel en geeft van daaruit een eenduidige definitie van ervaringsdeskundigheid. [...]
Lees meer »

Psychiatrische rehabilitatie Jaarboek 2013-2014

Na een periode van groei en innovatie is het rehabilitatieveld bezig behaalde resultaten te bestendigen. Maar er is ook sprake van nieuwe initiatieven. [...]
Lees meer »

Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

Rehabilitatie is na ruim dertig jaar theorie en praktijk een geaccepteerde en gewaardeerde benadering in de Nederlandse GGz. [...]
Lees meer »

Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen

Deelnemen aan het arbeidsproces is voor veel mensen een uitdaging. Uit de lage arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische problematiek blijkt dat zij meer hindernissen moeten overwinnen. [...]
Lees meer »

Verlangen naar volwaardig burgerschap

Verlangen naar volwaardig burgerschap; Maar wat doen we in de tussentijd? Oratie, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie. [...]
Lees meer »

Handboek Vroege Psychose

Handboek Vroege Psychose beoogt ‘voor en door de praktijk’ tot aan richtlijnen voor behandeling van mensen met een ultrahoog risico op psychose te komen. [...]
Lees meer »