Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Over ons

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet dat, conform de kenniscyclus, door kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden, te delen en te doen toepassen. Vanuit deze kennis wil Kenniscentrum Phrenos het beleid ten aanzien van de zorg voor mensen met psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen beïnvloeden.

Kenniscentrum Phrenos biedt geen individuele hulp of behandeling en verricht ook geen diagnostiek.


Confidental Infomation