Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

NIPA – Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme

Het NIPA (Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme) is een landelijk netwerk van ggz-organisaties, waaronder behandelorganisaties en RIBW’s.

We werken samen in de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande behandel- en begeleidingsproducten. Zodat mensen met autisme de best mogelijke zorg krijgen in die fasen van het leven en op die levensdomeinen waar zij dat nodig hebben, ten einde hun herstel te bevorderen.

Dit doen we samen met professionals en ervaringsdeskundigen.

Aandachtsgebieden

• specialistische (vroeg)diagnostiek en levensloopbegeleiding• behandeling en begeleiding
• sociale leefomgeving van de cliënt en diens naasten

Autisme is nog een relatief jong vakgebied. Er is nog veel te ontwikkelen en onderzoeken. Het autismenetwerk wil hier ruimte aan bieden en innovatie stimuleren.

Bundelen van kennis en kracht

Bij steeds meer ggz-organisaties is autisme geen apart specialisme meer, maar wordt het ondergebracht in generalistische teams. Dat maakt het extra belangrijk om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

We zijn dit netwerk gestart in de overtuiging dat het geheel meer is, dan de som der delen. Niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar kennis samenbrengen. Ook omdat we in een tijd leven waarin ontwikkelbudgetten bescheiden zijn. Door dit samen te brengen, kunnen we meer!

Huidige leden

Altrecht
GGZ Noord-Holland Noord
Lentis
Lister
Youz / Dr. Leo Kannerhuis

Meer informatie

www.nipa-autisme.nl

Lid worden van het NIPA?
Neem contact op met Sanne Baudoin, coördinator van het NIPA:

sbaudoin@kcphrenos.nl
• 030 293 16 26


Confidental Infomation