Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

WRAP Facilitator dag 2 oktober 2015

Voor alle WRAP Facilitators. Op vrijdag 2 oktober van 10.30 tot 15.00 uur is de eerste landelijk WRAP Facilitator dag!

Er is veel enthousiasme voor WRAP en het aantal WRAP Facilitators groeit. Vanuit het landelijk coördinatiepunt (HEE/Kenniscentrum Phrenos) geven we samen met de Advanced Level WRAP Facilitators en WRAP Facilitators vorm aan een landelijk netwerk WRAP. Doel van dit netwerk is om met uitwisseling van ervaringen de ontwikkeling en modelgetrouwe beschikbaarheid van WRAP in Nederland te bevorderen.

Programma
10.30 uur  Inloop en Koffie
11.00 uur Introductie over de stand van zaken en ambities WRAP in Nederland
Marianne van Bakel (HEE) en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos)
11.15 uur Presentaties en discussie over wat is nodig voor succesvolle implementatie van WRAP in de organisatie
Advanced Level Facilitators
12.00 uur De ethische grondbeginselen: wat betekent dat in de praktijk?
12.45 uur Lunch
13.30 uur Intervisie in groepen
14.30 uur Plenaire terugkoppeling
15.00 uur Afsluiting

Deelnamekosten en inschrijving

Deelnamekosten bedragen €50,- per persoon. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Een bevestiging van uw inschrijving volgt pas na betaling van 50 euro op rekeningnummer: NL27 INGB 0004 5295 31 t.n.v. Kenniscentrum Phrenos o.v.v.: naam deelnemer, WRAP Facilitator dag, 6300-502.
LET OP: betaling is voorwaarde voor deelname.

Inschrijven