Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Aandacht voor boek en film van Vincent Sjoerd Swiersta

15 maart 2019 De Week van de Psychiatrie is dit jaar van 25 tot en met 30 maart. Het thema is Zichtbaar?  Tijdens deze week komt de film Stemmen van Vincent online te staan op psychosenet.nl. De film Stemmen van Vincent (Maarten Kal, 2017) gaat over Vincent Sjoerd Swierstra. [...]
Lees meer »

Ministeriële regeling maakt 200 IPS-trajecten beschikbaar voor mensen met common mental disorders

14 maart 2019 Op 1 mei 2019 (of mogelijk eerder) treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019. De duur van ee [...]
Lees meer »

Cognitieve training versterkt de arbeidsre-integratiemethode IPS

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en w [...]
Lees meer »

TREAT, een beslistool bij de behandeling van psychotische aandoeningen

28 februari 2019 In de medische wereld wordt steeds meer gebruikgemaakt van beslistools en deze worden nu ook in de Nederlandse ggz geïntroduceerd. Onderzoekers van onder andere Lentis research (Roebroek et al.) publiceerden deze maand in het Tijdschrift voor Psychiatrie een arti [...]
Lees meer »

Werken aan destigmatisering in de wijk

Wijkbewoners en lokale ondernemers die samen een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) volgen. Leidt dat tot meer begrip voor en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in een wijk [...]
Lees meer »
New Shoes

New Shoes Summit: herstellende omgevingen

Het CARe Netwerk organiseert op 30 en 31 mei een internationale ontmoeting onder de titel New Shoes Summit rond het thema ‘inspirerende nieuwe omgevingen voor herstel en inclusie’. Plaats van samenkomst is herstelcentrum Nei Skoen in Helmond. Sprekers zijn Vesper Moore (US [...]
Lees meer »
routekaart

Routekaart en keuzehulp voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos heeft een implementatieplan uitgewerkt voor samenwerking tussen de GGz en het sociaal domein. Dat plan gaat vergezeld van een routekaart en keuzehulp waarmee partijen regionale samenwerking (verder) vorm kunnen geven. In het door Kennsicentrum Phrenos uitgevoerde [...]
Lees meer »

In gesprek over zin: introductiebijeenkomst 6 maart

16 januari 2019 In het platform Ouderen van Kenniscentrum Phrenos is de afgelopen jaren gewerkt aan de module ‘In gesprek over zin’. De module is speciaal ontwikkeld om met ouderen in de psychiatrie in gesprek te komen over zin. De aanleiding hiertoe was om herstelond [...]
Lees meer »

Eerste teams starten met pilot NECT

14 januari 2019 Kenniscentrum Phrenos is een pilotonderzoek gestart waarin gekeken wordt naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland. Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) is een interventie gericht op het verminderen van zel [...]
Lees meer »