Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

cover-laatste_2_2015
Hoofdredactie: Jos Dröes. Redactiesecretaris: Rozemarijn Esselink

Uitgeverij SWP | ISSN 2405-8173 | 72 blz. | verschijnt vier keer per jaar |

Abonnementstarieven 2015:
Particulier € 67,00
Instelling € 189,00
Studenten € 44,00
Buitenland toeslag € 9,50
Los nummer € 22,00

Voor collectieve abonnementen gelden andere tarieven.

Vraag direct een abonnement aan.

Het tijdschrift Participatie en Herstel is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek.

Participatie en Herstel is onder meer bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en de maatschappelijke opvang; in de klinische en ambulante psychiatrie, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten, in herstelprojecten en ervaringsdeskundigen.

Jaap van Weeghel en  Kristien Harmsen zijn correspondenten voor het tijdschrift vanuit Kenniscentrum Phrenos.

Redactie
Hoofdredactie: Jos Dröes.
Redactieleden: Chantal van Audenhove, Anne-Marie van Bergen, Dienke Boertien, Wouter van de Graaf, Hans Kroon,  Sonja van Rooijen, Bert-Jan Roosenschoon, Dorothé van Slooten.
Redactiesecretaris: Rozemarijn Esselink