Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Psychiatrische rehabilitatie Jaarboek 2013-2014

850413
Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel (red.)

Uitgeverij SWP | 2013 | ISBN 978 90 8850 413 6 | 224 blz. | € 39,90

Bestel dit boek bij uw boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

Rehabilitatie en herstel zijn centrale begrippen in de Nederlandse GGz. Het doel is effectieve herstelondersteunende en rehabiliterende hulp te bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Na een periode van groei en innovatie is het rehabilitatieveld bezig behaalde resultaten te bestendigen. Maar er is ook sprake van nieuwe initiatieven. Gesteld voor de uitdaging van verdere extramuralisering proberen zorg- en welzijnsorganisaties proactief bruggen te slaan, juist op het gebied van rehabilitatie. Goede samenwerking met o.a. organisaties van cliënten en familieleden en met maatschappelijke steunsystemen is nodig om best practices te blijven verankeren binnen de nieuwe (gemeentelijke) financiële en organisatorische kaders. Die veranderende omgeving vraagt ook om vernieuwende programma’s en creatieve methodieken.

Het tweejaarlijkse Jaarboek Psychiatrische rehabilitatie beoogt die verankering en vernieuwing te ondersteunen. Het boek bundelt geselecteerde bijdragen van deskundige auteurs uit onderzoek en praktijk en geeft professionals (in opleiding) inzicht in de actuele trends van de rehabilitatiepraktijk en het rehabilitatieonderzoek in Nederland. Het Jaarboek biedt ruimte aan (nieuwe) benaderingen en methodieken, specifieke interventies en doelgroepen op alle klassieke rehabilitatiegebieden: wonen, werken, leren, dagbesteding en sociale relaties. Uit de bijdragen in deze editie noemen we Wellness Recovery Action Planning (WRAP, vanuit de herstelbeweging), Eigen Kracht conferenties, antistigma-interventies, arbeid en ernstige psychische aandoeningen, cognitieve revalidatie, Illness Management & Recovery (IMR), Individual Placement & Support (IPS), toepassingen van e-mental health en verschillende recente resultaten van effectonderzoek.

Kenniscentrum Phrenos levert met deze uitgave een bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices op het gebied van rehabilitatie, maatschappelijke participatie en herstel van mensen met psychotische of andere ernstige psychische stoornissen.