Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen
Jaar van uitgave: 2015
Auteur: N. van Erp, D. Boertien, S. van Rooijen, M. van Bakel, R. Smulders
Uitgever: Trimbos-instituut / Kenniscentrum Phrenos, Utrecht

Er zijn in Nederland steeds meer ervaringsdeskundigen die hun kennis en expertise inzetten in de praktijk, zowel in de GGz, de verslavingszorg, welzijnszorg als binnen gemeentes. Er is ook een redelijk groot palet aan opleidingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen met een uiteenlopend lesaanbod. De vraagt rijst welke ondergrond ervaringsdeskundigen die zich beroepsmatig inzetten, nodig hebben aan kennis. De vervolgvraag is hoe het onderwijs hieraan tegemoet kan komen. Wat is de kern die in elke opleiding aan de orde zou moeten komen? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Het resultaat hiervan is vastgelegd is het zogenoemde basiscurriculum ervaringsdeskundigheid.

U kunt de uitgave hier dowloaden (pdf)

De basismodules en praktijkmodules kunt u ook als afzondelijke module downloaden

Basismodule 1 Herstel
Basismodule 2 Empowerment en stigma
Basismodule 3 Ervaringsdeskundigheid
Basismodule 4 Herstelondersteunende zorg

Intermezzo: Het eigen verhaal

Praktijkmodule 1 Ondersteuning zelfhulp
Praktijkmodule 2 Tegengaan stigma en bevorderen empowerment
Praktijkmodule 3 Kwartiermaken
Praktijkmodule 4 Inrichten herstelondersteunende zorg

Zie ook Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan ervaringsdeskundigen in opleiding

Confidental Infomation