Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Doorontwikkeling CORAL

Openheid in de werkomgeving

Mensen die psychische klachten hebben komen vaak voor de afweging te staan of zij wel of niet open willen zijn hierover tegen anderen. Er zijn veel gradaties waarin je open kunt zijn over psychische klachten. Uitgangspunt is dat de regie over hoe open je wilt zijn, en wanneer, hoe en tegen wie, bij de persoon zelf ligt. Ondersteuning kan echter wenselijk zijn.

Beslishulp CORAL

In Engeland is een beslishulp in de vorm van een brochure ontwikkeld die mensen kan ondersteunen bij vragen rondom openheid in de werkomgeving. Deze brochure heet CORAL (Conceal or Reveal). De Nederlandse vertaling Verzwijgen of Vertellen is beschikbaar via deze website.

Ontwikkelingen

Samen Sterk zonder Stigma (initiatiefnemer), Kenniscentrum Phrenos en Tranzo/Tilburg University voeren momenteel een project uit waarin deze brochure op basis van ideeën en wensen van diverse groepen die met deze brochure kunnen werken (ervaringsdeskundigen, professionals in arbeidsre-integratie en Human Resources, werkgevers), wordt doorontwikkeld tot een nieuwe brochure. Ook wordt onderzocht welke handvatten bruikbaar zijn voor hulp- en dienstverleners om mensen die vragen hebben over openheid, waar nodig te begeleiden.

De ideeën en wensen van de genoemde groepen zijn al geïnventariseerd in vijf focusgroepen.
De stuurgroep van het project bestaat uit Dorien Verhoeven (Samen Sterk zonder Stigma), Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos), Evelien Brouwers (Tranzo/Tilburg University) en Catherine van Zelst (Kenniscentrum Phrenos).

Planning

Het project loopt door tot 26 juli 2017.

Meer informatie?

Catherine van Zelst
030-2931626
czelst@kcphrenos.nl

 


Confidental Infomation