Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Wat is WRAP?

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. Het is een niet-diagnosegebonden zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt bij hun herstelproces. WRAP is in de VS onderzocht met positieve resultaten op belangrijke aspecten van herstel. Het biedt de gebruiker een gereedschapskoffer om je beter te voelen, met daarbij zes actieplannen.

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maken de deelnemers samen met twee ervaringsdeskundigen – die zijn opgeleid tot WRAP facilitator – een begin met een eigen WRAP. Zij vullen hun actieplannen aan met passend ‘gereedschap’ zoals dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisis en post-crisis. Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen? De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

Waarom WRAP gebruiken?

Na wetenschappelijk onderzoek met positieve resultaten is WRAP in de VS erkend als bewezen effectief (evidence-based practice). WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening. Ziekte en problemen worden niet ontkend, maar vanuit vijf sleutelbegrippen – hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun – in een ander licht geplaatst.

In een WRAP-groep maakt de deelnemer een begin met een eigen WRAP. Hij of zij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. Zo ontwikkelt een WRAP-plan zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven. WRAP is daarnaast een methode voor de onderscheidende inzet van ervaringsdeskundigheid. Door WRAP aan te bieden ondersteunt de instelling het individuele herstel en de ontwikkeling van de hulpvraag waarop de zorg kan aansluiten.

Aan de slag met WRAP

Kenniscentrum Phrenos biedt diverse WRAP-trainingen en cursussen aan. Zij doet dit vanuit WRAP Nederland, een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid), in nauwe samenwerking met het Copeland Center. WRAP Nederland zet zich in om WRAP breed en modelgetrouw beschikbaar te stellen. Aan organisaties wordt het gehele implementatietraject van WRAP aangeboden, onder andere:

  • Het voorlichten van medewerkers en cliënten over WRAP
  • Het opleiden van ervaringsdeskundigen tot WRAP facilitator
  • Het opleiden van facilitators tot Advanced Facilitator
  • Intervisie en supervisie voor de nieuwe facilitators
  • Het ondersteunen van het implementatietraject (o.a. voor WRAP-groepen)

Om optimaal aan te sluiten bij iedere instelling, zal WRAP Nederland altijd een aanbod op maat doen.

Erkende interventie

WRAP is opgenomen in de databank Erkende interventies. De interventie is erkent door de Erkenningscommissie langdurige ggz op 4 maart 2015. De website meldt: De interventie WRAP is op alle onderdelen helder beschreven en goed onderbouwd. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat WRAP bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een afname van zorgbehoefte en zorggebruik. Resultaten van Nederlands effectonderzoek zijn nog niet beschikbaar.

U kunt meer lezen over WRAP in het artikel Boertien, D., Bakel, M. van en Weeghel, J. van (2012). Wellness Recovery Action Plan in Nederland. Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. In: MGv 76-5, p. 276-84. Utrecht: Trimbos-instituut, www.mgvonline.nl. Download het hele artikel hier.

Meer informatie?

Dienke Boertien
030 – 293 16 26
dboertien@kcphrenos.nl

Factsheet WRAP

Informatie over WRAP en het scholings- en implementatieplan kunt u in onderstaande factsheet downloaden