Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Boekje ‘Couleur locale’: diversiteit van zelfregie en herstel in woord en beeld

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport ‘De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven’ (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met als titel ‘Couleur locale’. Het boekje toont 15 zelfregie- en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, die samen de waaier van mog [...]
Lees meer »

14de Psychosecongres: Participatie is een mensenrecht

Op 22 november 2018 vindt in het Congrescentrum Regardz te Zwolle het 14de psychosecongres plaats. Sinds 2016 is het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap van kracht. Het is een sterk document dat inspiratie geeft, maar ook vragen oproept over hoe de psychiatrie zich de komende jaren kan ontwikkelen. Philippe Delespaul, klinisch psycholoog en hoogleraar Innovatie in de G [...]
Lees meer »

Eerste training co-facilitators MoVIT

Op 21 juni vond de eerste training plaats voor co-facilitatoren MoVIT. MoVIT is het Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling dat  op inititiatief van het Netwerk Vroege Psychose (NVP) door Phrenos ontwikkeld werd. Financier was het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In 2017 vonden pilots plaats, bij teams van het Netwerk Vroege Psychose en bij teams van het actieplatform Herstel voor Iede [...]
Lees meer »

CORAL 2.0 helpt bij afwegingen rond openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer

Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat vertel je dan, op welk moment en aan wie? De vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0 helpt bij deze persoonlijke afwegingen. Bovendien is er nu een handleiding beschikbaar voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewe [...]
Lees meer »

Inschrijving geopend voor de Netwerkconferentie NVP 2 oktober 2018

‘Us and Them – de sociale context van psychose’ is de titel van de Netwerkconferentie NVP die op dinsdag 2 oktober 2018 zal plaatsvinden in het UMC Groningen. De sociale context heeft een grote invloed op wie een psychose krijgt, hoe mensen met psychose worden bejegend en behandeld, hoe zij daarmee omgaan en hoe het met hen afloopt. Us and Them gaat over sociale oorzaken en gevol [...]
Lees meer »

Oratie Richard Bruggeman, hoogleraar Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen

Op 22 mei hield Richard Bruggeman, psychiater, hoofd Rob Giel Onderzoekcentrum zijn oratie ‘Het cognitief experiment en de psychiatrie’. Bruggeman bekleedt aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculty: Behavioural and Social Sciences) de leerstoel Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen. In zijn betoog riep hij instellingen in de ggz op om te blijven investeren in onderzoek en gaf [...]
Lees meer »

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

In de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. Facts In het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben in de periode 2016 – 2018 deelgenomen: 27 initiatieven van samenwerkingsverbanden verspreid over het [...]
Lees meer »

Inschrijving Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’ geopend

Op vrijdag 12 oktober 2018 vindt in The Colour Kitchen-Zuilen te Utrecht het Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’plaats. Deze week is de inschrijving van het congres geopend. Waarom dit congres? Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben [...]
Lees meer »

Kennis en Participatie Festival: groot succes

Op 24 mei kwamen ruim 700 mensen bijeen in de Brabanthallen te ‘s Hertogenbosch voor het Kennis en Participatie Festival, georganiseerd door UWV, GGZ Nederland, De Programmaraad en Ministerie van Sociale Zaken. Dagvoorzitter was Jacobine Geel (voorzitter bestuur GGZ Nederland) Film van Yentl De ochtend begon met een mooie verwijzing naar Individuele Plaatsing en Steun (IPS) als succesvolle r [...]
Lees meer »

Evaluatie van het eerste jaar POD

In 2017 vond in Nederland een eerste pilot plaats van Peer-supported Open Dialogue (POD) in vier ggz-instellingen. Onlangs is van deze pilot een evaltuatierapport verschenen. Peer-supported Open Dialogue (POD) POD is een model voor geestelijke gezondheidszorg gebaseerd op Open dialogue dat zeer succesvol is in Finland. Bij POD wordt vanaf het begin van de behandeling het sociale netwerk en alle an [...]
Lees meer »