Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Verslag van Congres All Inclusive

vrijdag 1 februari 2019, The Colour Kitchen Utrecht Dit congres was een activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Ruim 150 ambtenaren, ondernemers, onderzoekers, theatermakers, ambassadeurs van Samen sterk zonder Stigma, ervaringsdeskundigen, hulpverleners/professionals en communicatiespecialisten kwamen bijeen. Stigmatisering van mensen met een psychische aandoenin [...]
Lees meer »

Verslag van het Psychosecongres 2018

‘Participatie is een mensenrecht; participatie is therapie’ 22 november 2018 Congrescentrum Regardz Zwolle Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Het is een krachtig document dat inspiratie geeft, maar ook vragen opwekt over hoe de psychiatrie zich over de volgende jaren kan ontwikkelen. Het Psychosecongres 2018 koos [...]
Lees meer »

Verslag van Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’

Vrijdag 12 oktober 2018 The Colour Kitchen-Zuilen Utrecht Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt vaak samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel bele [...]
Lees meer »

Lezingen Herstel en Filosofie 2018: verslag

Over de Lezingenreeks Herstel en Filosofie Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseren sinds 2017 samen lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek kijken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip ‘herstel’. In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt [...]
Lees meer »

Verslag van de Netwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose ‘Us and Them – de sociale context van psychose’

Dinsdag 2 oktober 2018 UMC Groningen aansluitend oratie van Wim Veling in Academiegebouw RUG Us and Them – de sociale context van psychose De sociale context heeft een grote invloed op wie een psychose krijgt, hoe mensen met psychose worden bejegend en behandeld, hoe zij daarmee omgaan en hoe het met hen afloopt. De conferentie ging over sociale oorzaken en gevolgen van psychose: uitsluiting [...]
Lees meer »

Werkconferentie ‘Best Practices uit de Taskforces EPA’ 14 september 2018

Vrijdag 14 september werd de Werkconferentie ‘Best Practices uit de Taskforces EPA’ gehouden bij Herstelacademie Enik in Overvecht. Doel van deze Taskforces is om het regionale aanbod van ambulante zorg voor mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) te verbeteren door innovatieve samenwerking tussen GGz partijen (ZvW) en gemeenten (WMO) te stimuleren. Tijdens de conferentie zij [...]
Lees meer »

Verslag Werkconferentie Kan de E uit EPA?

Hoe chroniciteit en marginalisering te voorkomen Werkconferentie – op uitnodiging – vrijdagmiddag 8 juni 2018, Zaalverhuur 7 (Boothstraat 7 te Utrecht) In samenwerking met GGNet is Kenniscentrum Phrenos gestart met een initiatief om te onderzoeken hoe zorggerelateerde (of secundaire) preventie van ernstige psychische aandoeningen aangepakt kan worden. Preventie is éé [...]
Lees meer »

Verslag Oprichtingsbijeenkomst Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem werd op 20 april het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen. Bij het Kennisconsortium zijn bij aanvang al ruim 30 organisat [...]
Lees meer »

Verslag Masterclass NVP 2018 : Stemming en slaap bij psychose

vrijdag 9 maart 2018 Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Is het mogelijk om met interventies op het terrein van slaap en stemming psychoses te voorkomen? In deze masterclass konden de ruim 75 aanwezigen de laatste stand van de wetenschap vernemen op het gebied van wisselwerking van slaap en psychische aandoeningen, beweging en mogelijke interventies. Marike Lancel s [...]
Lees meer »
Dialogue First

Verslag van Dialogue First: 19 januari 2018

Peer-supported Open Dialogue, de eerste ervaringen in Nederland Vrijdag 19 januari 2018, The Colour Kitchen, Utrecht-Zuilen Het werkelijk horen van de klant opent de weg naar herstel en naar een betekenisvolle inzet van de zorg. Peer-supported Open Dialogue (POD) blijkt hiervoor een geschikte manier van werken.     Na een sfeervolle muzikale inleiding door Vincent Swiersta opende dagvoor [...]
Lees meer »