Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

CORAL 2.0 helpt bij afwegingen rond openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer

Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat vertel je dan, op welk moment en aan wie? De vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0 helpt bij deze persoonlijke afwegingen. Bovendien is er nu een handleiding beschikbaar voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewe [...]
Lees meer »

Doorontwikkeling CORAL

[...]
Lees meer »

Verzwijgen of vertellen: conceal or reveal (CORAL)

Conceal or reveal (CORAL) is een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. De brochure is al langere tijd in gebruik in Engeland en daar zijn er  goede ervaringen mee opgedaan. Gestimuleerd door hun enthousiasme heeft Kenniscentrum Phrenos de brochure laten vertalen. U kunt hier de Nederlandstalige brochure downloaden: Verzwijgen of vertellen. [...]
Lees meer »

Destigmatisering 2020

[...]
Lees meer »

Verslag van Netwerkconferentie NVP: Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn?

Netwerkwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose (NVP) Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn? 10 december 2019 Kenniscentrum Phrenos, Utrecht De jaarlijkse netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose (NVP) ging over normalisering van vroege psychose. Jonge mensen met psychotische problemen hebben te maken en de kans dat zij hierdoor werk, studie, vrienden en woonrui [...]
Lees meer »

Cognitieve training versterkt de arbeidsre-integratiemethode IPS

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uur per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen. Dit zijn de uitkomsten van een gerandomisee [...]
Lees meer »

Werk & ernstige psychische aandoeningen 2018

[...]
Lees meer »

Cognitive REmediation and Work

[...]
Lees meer »

Werk & ernstige psychische aandoeningen 2013

[...]
Lees meer »