Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Woordenlijst

A

ACT-team

Assertive Community Treatment-team. ACT-teams richten zich op de moeilijkste 20% van de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

BTop

bemoeizorg

Ongevraagde hulp, onderdeel van OGGZ-beleid

CTop

CAARMS

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States stelt vast of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose

Calibratie-trainingen

Voortdurende toetsing of de beoordelingen dicht genoeg blijven aansluiten bij de getrainde standaard

CGT-UHR

Cognitieve gedragstherapie – ultrahoog risico

Comorbide psychiatrische stoornissen

Het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen

Consensus-based

Met name bij richtlijn: gebaseerd op consensus van deskundigen (bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs)

DTop

DBC

Diagnose behandelcombinatie

Dimensionele indicatoren

indicatoren die uitgaan van een geleidelijke schaal (in tegenstelling tot een categorale indeling)

DOP

Duur van onbehandelde psychose

DSM-V

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient

ETop

Electrische benadering

Voor elke cliënt wordt bekeken welke therapievorm voor de cliënt, met zijn of haar specifieke problematiek de beste behandelingsmethode is

Etiologie

bestudeert de oorzaken van het ontstaan en verloop van ziektes (pathologie)

Evidence based

Wetenschappelijk bewezen

FTop

F-ACT-team

Flexibele Assertive Community Treatment-team. Een F-ACT-team biedt behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven vanuit een eigen woonplek (dus buiten verblijf in een psychiatrische instelling)

Farmacotherapie

Behandeling van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen

Fenotype

Het totaal van alle waarneembare eigenschappen (kenmerken) van een organisme

FGGZ

Forensische GGZ (door het ministerie van Veiligheid en Justitie bekostigd)

Forensische zorg

Meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychische of psychiatrische aandoening die een strafbaar feit heeft gepleegd

Functionele remissie

Het verminderen of afnemen van de beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren

GTop

GROUP

Genetic Risk and Outcome of Psychosis

GROUP diagnostisch protocol

Diagnostisch protocol dat in het grootschalige, longitudinale GROUP-onderzoek is gehanteerd.

ITop

ICD

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, een internationaal gehanteerde lijst van ziekten

JTop

JL

Justitiële inrichting

KTop

Katatonie

Een cluster van verschillende symptomen, waarbij bizarre motorische verschijnselen optreden, waaronder mutisme (bijna niet uiten van gesproken taal), flexibilitas cerea (wasachtige buigzaamheid), negativisme (zonder duidelijk motief opdrachten weigeren) en stupor (sterke vermindering van het bewustzijn en de cognitieve functies)

MTop

MATRICS

Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia

MO

Maatschappelijke Opvang, opvang voor dak- en thuislozen door centrumgemeenten (uit Wmo bekostigd)

Multisite RCT

Randomized Controlled Trial gelijktijdig uitgevoerd op meerdere locaties

NTop

NIMH MATRICS-programma

National Institute of Mental Health

PTop

Peer support

Alle ondersteuning die geboden wordt door mensen met vergelijkbare ervaringen. Vaak zijn zij geschoold om dat zo te doen, dat ze bijdragen aan herkenning, erkenning en begrip van binnenuit

Psychosecongres 2018

STop

SCION-onderzoek

(Busschbach JTv, Michon H, Vugt Mv & Stant AD (2011) Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland; Eindverslag van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie; Deel 2: Bevindingen na 30 maanden follow-up. Utrecht: Trimbos-instituut; Groningen: RGOc / UMCG Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland; verslag van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie, bevindingen na 30 maanden follow-up (Michon, Busschbach, Vugt en Stant, 2011) Michon H, Busschbach Jv, Vugt Mv, Stant AD & Weeghel Jv (2013) De effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun. In: Busschbach Jv, Rooijen Sv & Weeghel Jv (red.) Psychiatrische rehabilitatie; Jaarboek 2013-2014, H. 14, 175-186.).

Symptomatische remissie

Het verminderen of afnemen van ziektesymptomen.

UTop

Urbanisatiegraad

Percentage van de bevolking dat in de steden woont

VTop

VIP

Vroege Interventie Psychose


Confidental Infomation