Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen psychotische aandoeningen

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • Op de lange termijn nemen cognitieve functies bij mensen met een psychotische stoornis progressief af

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Slechts in enkele landen is Vroege herkenning en Interventie bij Psychose (VIP) algemeen landelijk ingevoerd
 • Eén op de acht personen die een Eerste Psychotische Episode (EPE) doormaakt valt nooit meer terug
 • Sociale Hersteltherapie is effectief bij personen met een eerste psychose en grote beperkingen in sociaal functioneren in a bij een VIP-team

 

2017 (ga naar deze signaleringen)

 • Alleen als Cognitieve Remediatie leidt tot “normale” cognitieve scores, is er meetbare functionele verbetering bij personen met schizofrenie
 • Ook op lange termijn is Sociale Hersteltherapie effectief en een veelbelovende psychosociale interventie voor personen met een eerste psychose
 • Systematische review: vroege interventie bij een Eerste Psychotische Episode (EPE) is belangrijke factor voor optreden van functioneel herstel

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • Programma dat cognitieve remediatie, sociaal cognitieve- en functionele vaardigheidstraining combineert is werkzaam op drie sociaal cognitieve domeinen
 • Complex verband tussen verbeteringen in uitvoering van taken als gevolg van Cognitieve Remediatie training en neuropsychologische en functionele verbeteringen
 • Cognitieve Remediatie training verhoogt werkuitkomsten bij begeleid werken
 • Personen met schizofrenie ervaren het cognitieve remediatie programma CIRCuiTS als positief en toepasbaar
 • Personen met schizofrenie zijn na enkele sessies Motiverende Gespreksvoering meer geneigd aan cognitieve rehabilitatietraining deel te nemen
 • In Noorwegen is de 12-maands prevalentie van mensen die voor schizofrenie behandeld worden 0.17%
 • Vijf veelbelovende interventies die het sociale netwerk van personen met een psychose meetbaar vergroten

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Meta-analyse: Cognitieve Remediatie bij eerste psychose heeft een positief effect op algemene cognitie, algemeen functioneren en symptomen
 • Om functionele uitkomsten te verbeteren zou naast cognitieve remediatie therapie de metacognitie apart getraind moeten worden
 • Het SAFE-meetinstrument spoort belemmerende en bevorderende factoren op voor het implementeren van de verschillende interventies voor de behandeling van psychose
 • Cognitieve Remediatie interventie heeft een langdurig positief klinisch en neurocognitief effect bij mensen met schizofrenie
 • Cognitieve Remediatie training, in combinatie met sociale vaardigheidstraining, heeft significant positief effect op aandacht, werkgeheugen en empathie bij schizofreniepatiënten
 • Online sociale netwerken (chatrooms en forums) worden door mensen met een psychotische stoornis gebruikt om sociale contacten te maken of te onderhouden
 • De remissiecriteria voor mensen met schizofrenie zoals die in 2005 door de RSWG zijn geformuleerd zijn ook in de Nederlandse situatie valide

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • De langdurige ervaring van social defeat is een oorzaak voor het ontstaan van schizofrenie
 • Reeds voor een psychose zich voordoet scoren personen met een psychose hoog op de indicatoren die sociale achterstand meten
 • Meta-analyse: volledig en langdurig herstel van schizofrenie bij slechts 14 procent van de patiënten
 • Op het Chinese platteland werken bijna alle mensen met schizofrenie
 • Eenvoudige interventie blijkt langdurig effectief in verbeteren van sociale netwerk van teruggetrokken patiënten met schizofrenie
 • Het sociaal-seksuele functioneren van personen met schizofrenie hangt samen met sociaal terugtrekgedrag en met de sociale waarde die men aan zichzelf toekent
 • Contextuele precisie diagnose moet basis van nieuw diagnostisch systeem worden
 • Een specifieke en de algemene cognitieve remediatie therapie hebben ongeveer evenveel effect op de verbetering van executieve functies bij personen met schizofrenie
 • Bij personen met schizofrenie bepaalt de mate van zelfeffectiviteit voor een groot deel of zij hun functionele potentieel in daadwerkelijk gedrag omzetten
 • Gecombineerde sociale cognitie en cognitieve remediatie training geeft significant grotere verbetering van emotionele cognitie dan cognitieve remediatie training alleen
 • In Engeland bieden residentiële rehabilitatiecentra voor personen met een ernstige schizofrene stoornis een kwaliteit van zorg die positieve behandelresultaten geeft

 

2012 (ga naar deze signaleringen)

 • In Engeland komen psychotische ervaringen meer voor naar mate leden van etnische minderheidsgroepen in wijken wonen waar minder leden van de eigen etnische groep wonen
 • Uit Nederlandse studie blijkt dat dakloze personen met schizofrenie een hogere kwaliteit van leven ervaren dan personen met schizofrenie die zelfstandig wonen
 • Meta-analyse: sociaal cognitieve trainingen voor personen met schizofrenie hebben positieve invloed op emotionele perceptie, op symptomen en op psychosociaal functioneren
 • Combinatie van Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) en Functional Adaptation Skill Training (FAST) voor personen met schizofrenie levert significante verbeteringen op in het dagelijks functioneren
 • Er zijn grote individuele verschillen in de mate waarin behoeften vervuld zijn na het eerste jaar waarin schizofrenie gediagnosticeerd is
 • De ervaren kwaliteit van leven houdt bij personen met schizofrenie direct verband met sociale cognitie en niet met neurocognitie
 • Bij personen met schizofrenie is er op de sociale domeinen een incongruentie tussen objectieve maten van functioneren en de subjectieve tevredenheid
 • Bij patiënten met een psychose blijkt de mate van sociale steun na vijf jaar sterk samen te hangen met de sociale steun na één jaar, maar niet met die bij het begin van de interventie
 • Cognitieve therapie doet algemene functioneren significant toenemen bij personen met schizofrenie die op een laag niveau functioneren
 • Cognitieve Adaptatie Training (CAT) lijkt in het kader van ACT weinig meerwaarde te hebben

 

2011 (ga naar deze signaleringen)

 • Zelfrapportage-meetinstrumenten meten volgens de cliënten beter hun toestand dan andere meetinstrumenten
 • Invoering van de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie heeft tot een substantiële verbetering van het zorgaanbod geleid
 • Personen met een ernstige psychiatrische stoornis hebben interne en externe barrières die veranderingen in hun ongezonde eetgewoontes moeilijk maken
 • Meta-analyse toont aan dat Cognitieve Remediatie therapie het cognitieve functioneren van mensen met schizofrenie positief beïnvloed

 

2010 (ga naar deze signaleringen)

 • Gerichte lichamelijke oefeningen lijken negatieve symptomen bij mensen met schizofrenie te doen verminderen
 • Aanpak beschadigd motivatiesysteem -als kern van negatieve symptomen- bij schizofrenie is mogelijk
 • De IMI-SR is een bruikbaar en betrouwbaar instrument om intrinsieke motivatie bij personen met schizofrenie te meten
 • Aanbieden van Cognitive Enhancement Therapy (CET) in vroege fase van schizofrenie heeft na één jaar nog duidelijk positief effect
 • Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) kan ook op langere termijn kosteneffectief zijn
 • Sociaal onvermogen van personen met schizofrenie houdt verband met ernst van negatieve symptomen
 • Het meten van functionele competenties voegt weinig toe aan voorspellende waarde voor maatschappelijke onafhankelijkheid van schizofrene patiënten
 • Computer-ondersteund cognitief remediatie programma blijkt neuropsychologisch functioneren nauwelijks te verbeteren

 


Confidental Infomation