Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Ervaringsdeskundigheid 2020

Acht belangrijke factoren die de implementatie van ervaringsdeskundige hulpverleners in de reguliere ggz beïnvloeden
In het kader van de herstelbenadering worden ervaringsdeskundigen wereldwijd steeds vaker professioneel ingezet. Men denkt dat de ervaringsdeskundigen de herstelcultuur binnen de ggz kunnen bevorderen. Maar niet alle stakeholders staan achter deze ontwikkeling. In deze internationale systematische review (n=53 studies) werd gezocht naar invloeden en factoren die de implementatie van ervaringsdeskundige expertise in ggz-voorzieningen belemmeren of bevorderen. Er werd meegewerkt vanuit Engeland, Duitsland, Oeganda, Tanzania, Israël en India. Over de geselecteerde publicaties werd een narratieve synthese in drie stadia uitgevoerd: a. het ontwikkelen van een voorlopige synthese; b. onderzoek van de relaties tussen de studies; c. de robuustheid van de synthese testen. De volgende acht factoren hebben invloed op de implementatie van ervaringsdeskundigen als professional in de ggz (in orde van belangrijkheid): 1. De cultuur in de organisatie: al dan niet herstelgericht; 2. Al dan niet beschikbaar zijn van een opleiding tot ervaringsdeskundige hulpverlener; 3. Al dan niet duidelijke rolomschrijving van de ervaringsdeskundige hulpverlener; 4. Bereidheid bij het zittende personeel om met de ervaringsdeskundige hulpverlener samen te werken; 5. De ervaringsdeskundige hulpverlener heeft al dan niet toegang tot alle ondersteunende diensten van de organisatie; 6. Al dan niet genoeg geld om de ervaringsdeskundige hulpverlener te betalen; 7. Al dan niet psychologische ondersteuning voor het welzijn van de ervaringsdeskundige hulpverlener; 8. De ervaringsdeskundige heeft al dan niet contacten met een netwerk van ervaringsdeskundigen buiten de organisatie. De Implementatie Meter die gebaseerd is op deze acht factoren werd afgenomen in Ulm, Hamburg, Kampala, Dar es Salaam, Beer Sheva en Pune en lijkt veelbelovend te zijn.
Ibrahim N, Thompson D, Nixdorf R, Kalha J, Mpango R, Moran G, Mueller-Stierlin A, Ryan G, Mahlke C, Shamba D, Puschner B, Repper J, Slade M. (2020). A systematic review of influences on implementation of peer support work for adults with mental health problems.
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2020 Mar;55(3):285-293.
Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen kunnen belangrijke rol spelen bij verbetering van de zorgcoördinatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA)
Mensen met EPA hebben vaak complexe zorgproblemen en comorbide somatische ziektes. In de meeste zorgssystemen gaat de overgang van de ene naar de andere zorgsoort niet probleemloos. De zorgcoördinatie voor mensen met EPA kan beter. In deze Amerikaans/Noorse kwalitatieve studie (N=28) werden de door ervaringsdeskundigen gebruikte processen en methodes bij hun ondersteuning van cliënten met EPA bij de coördinatie van de zorg tussen somatische zorg en zorg in ambulante gzz-instellingen opgespoord en beschreven. Er werden 28 semi-gestructureerde kwalitatieve interviews gehouden met vijf ervaringsdeskundigen en 23 zorgverleners/managers bij Community Mental Health Centers (CMHC) in twee Amerikaanse staten. De data werden met behulp van thematische analyse geanalyseerd. Vijf thema’s kwamen naar voren: 1. Ervaringsdeskundigen kunnen deelnemen aan overleggen van behandelteams en adviescomissies in de CMHC’s, waar ze de belangen en wensen van de cliënten kunnen inbrengen. Soms maken ze deel uit van ACT-teams. 2. Ervaringsdeskundigen in CMHC’s kunnen vanuit hun eigen ervaring emotionele en praktische ondersteuning bieden, anders dan de professionele zorgverleners. 3. Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij de voorbereiding van een bezoek door de cliënt aan een somatische – of ggz-hulpverlener. Daarbij maken ze vaak gebruikt van het internet-programma CommonGround. 4. Wederkerigheid of reciprociteit: ervaringsdeskundigen zijn zich ervan bewust een andere rol te hebben dan de klinische zorgverleners. De band met de cliënt is op basis van wederkerigheid en gelijkheid en hun rol is meer die van een adviseur. 5. Ervaringsdeskundigen worden op verschillende wijzen betaald. Sommigen zijn in dienst van een CMHC, andere werken vanuit landelijke ervaringsdeskundigen programma’s, zoals de National Alliance on Mental Illness (NAMI) of de Psychiatric Survivor Group. Vaak blijven ze slechts korte tijd bij een organisatie. Ervaringsdeskundigen hebben de capaciteit om de zorgcoördinatie tussen de somatische zorg en de ggz te verbeteren.
Storm M, Fortuna KL, Brooks JM, Bartels SJ. (2020). Peer Support in Coordination of Physical Health and Mental Health Services for People With Lived Experience of a Serious Mental Illness.
Front Psychiatry. 2020 May 8;11:365.
Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid


Confidental Infomation