Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Ervaringsdeskundigheid 2012

Nieuwe Amerikaanse beroepsgroep van Gecertificeerde Ervaringsdeskundige Specialisten blijkt goed te integreren in de ambulante GGZ en tevreden met het werk 
In de VS is er een aparte opleiding tot Certified Peer Specialist (CPS) ontwikkeld: een speciale training van ervaringsdeskundigen die worden ingezet om cliënten in de ambulante GGZ (CMHCs) te ondersteunen bij het verwerven van meer controle over hun eigen herstel. In 16 staten worden hun diensten reeds door Medicaid vergoed. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek onder CPS-en(N=59) naar hun werkzaamheden (gemeten met een voor dit onderzoek ontwikkelde schaal), hun integratie op de werkplek (gemeten met de Workplace Integration Scale), hun tevredenheid met het werk (gemeten met de Indiana Job Satisfaction Survey) en hun ondersteuning door de organisatie (gemeten met de Survey of Perceived Organizational Support). De deelnemers aan deze studie gaven aan dat ze goed ontvangen waren op hun werkplek. Ze voelden zich goed geïntegreerd (op 6-puntsschaal was de gemiddelde score 4.8), hadden grote tevredenheid met het werk en kregen een hoge mate van ondersteuning door de organisatie (op een 7-puntsschaal gemiddeld 5.69). Zij leggen zich er vooral op toe de cliënten bij te staan om onafhankelijke keuzen te maken, leren hen strategieën om met psychiatrische symptomen om te gaan en om alerter te worden op triggers die tot functionele verslechtering kunnen leiden. De CPS-en bieden een unieke dienst die aanvullend is op de traditionele hulpverlening. Grant EA, Reinhart C, Wituk S & Meissen G (2012). An Examination of the Integration of Certified Peer Specialists into Community Mental Health Centers.Community Mental Health Journal. 48 (4), 477-481. Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid

De toevoeging van een ervaringsdeskundige hulpverlener aan een ACT-team heeft een positieve invloed op de cliënten
In deze prospectieve longitudinale Nederlandse studie (N=530) werd onderzocht of het toevoegen van een ervaringsdeskundige hulpverlener aan ACT-teams (n=20) het functioneren van de cliënten, met ernstige psychiatrische problemen en periodes van dakloosheid, verbeterd. Er waren drie metingen: baseline, na 1 en na 2 jaar. Het functioneren werd gemeten met de Health of Nation Outcome Scales (HoNOS), behoefte aan hulp met de Camberwell Assessment of Need Short Assessment Schedule (CANSAS), verbondenheid bij het werk van de ervaringsdeskundige met de Working Alliance Scale (WAS). Ook het aantal opnamedagen en dakloze dagen werden per cliënt bijgehouden. Er blijkt een positieve associatie te zijn tussen de aanwezigheid van de ervaringsdeskundige hulpverlener en verbeteringen in het functioneren van de cliënten, zoals gemeten met de HoNOS (p=.020). Die positieve associatie is er ook met betrekking tot de behoeftes die vervuld werden in verband met het persoonlijke herstelproces en het aantal dakloze dagen. Het aantal opnamedagen van de cliënten nam daarentegen toe naarmate de ervaringsdeskundige hulpverlener meer in het ACT-team aanwezig was (= negatieve associatie). Het toevoegen van ervaringsdeskundige hulpverleners aan ACT-teams kan positief bijdragen aan de ontwikkeling dat cliënten hun ziekte gaan accepteren en aan de bevordering het herstelproces. Van Vugt MD, Kroon H, Delespaul PAEG & Mulder CL (2012). Consumer-Providers in Assertive Community Treatment Programs: Associations With Client Outcomes. Psychiatric Services 63 (5), 477-481. Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid


Confidental Infomation