Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Ervaringsdeskundigheid 2010

Ervaringsdeskundige ondersteuning bij zelfhulp handboek voor bevordering van herstel (PTR) heeft significant positief effect
Als uitkomstmaat heeft het herstelproces (recovery) twee kernelementen: maatschappelijke integratie én ervaren psychologische toestanden zoals vertrouwen, gevoel van eigenwaarde en hoop. In deze Amerikaanse studie (N=47) worden de effecten gemeten van het onder begeleiding van ervaringsdeskundigen in groepen doorlopen van het zelfhulp werkboek Pathways to Recovery: A Strenghts Recovery Self-Help Workbook (PTR). Elke PTR-groep kwam 12 weken achtereen 90 minuten bijeen. Er werd een voor–en een nameting gedaan met de Rosenberg Self-Esteem Scale, de General Self-Efficacy Scale, de Multidimensional Scale of Perceived Social Support, de Spirituality Index of Well-Being en de Modified Colorado Symptom Index. De deelnemers scoorden na de zelfhulp cursus significant hoger op gevoel voor eigenwaarde, niveau van self-efficacy, sociale steun, niveau van spiritueel welzijn én ze hadden minder psychiatrische symptomen.Fukui S, Davidson LJ, Holter MC & Rapp CA (2010). Pathways to Recovery (PTR): Impact of Peer-Led Group Participation on Mental Health Recovery Outcomes. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (1), 42-48. Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid

Coaching en supervisie zijn essentieel in de speciale MBO-opleiding voor ervaringsdeskundigen die in GGZ willen werken
In Nederland werken er al ongeveer 250 ervaringsdeskundige hulpverleners in de GGz. Om deze personen voor te bereiden op werk in de GGz is er bij ROC Zadkine in Rotterdam een speciale tweejarige MBO-opleiding ontwikkeld: Begeleiders in de GGz met Evaringsdeskundigheid (BGE). De minimum toelatingseisen zijn: een officiële GGZ diagnose, ervaring als cliënt in de GGz, ervaring met het herstelproces en motivatie om eigen ervaringen te willen inzetten ter ondersteuning van personen met een psychiatrische diagnose. In deze kwalitatieve studie werden 12 ervaringsdeskundige studenten en 10 ervaringsdeskundige hulpverleners, die de opleiding hebben afgemaakt en in de GGz werk hebben gevonden, geïnterviewd. De opleiding is binnen de reguliere opleiding Maatschappelijk Zorg ingebed en leidt op tot woonbegeleider of activiteitenbegeleider. De meerderheid van de studenten vindt dat de opleiding hen goed voorbereid op hun rol als ervaringsdeskundige GGZ-werknemer. Met name het coachingstraject en de supervisie zijn essentieel om hun eigen ervaring professioneel te leren inzetten.Van Erp NHJ,. Hendriksen-Favier AI & Boer M (2010). Training and Employment of Consumer Provider Employees in Dutch Mental Health Care. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (1), 65-67. N.B. Een Nederlandstalige versie van dit artikel is verschenen in het MGv van de zomer van 2009. Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid

Personen in herstel die gaan werken in de GGz hebben op drie verschillende domeinen ondersteuning nodig
In deze Amerikaanse literatuurstudie wordt in kaart gebracht welke praktijken er in de verschillende domeinen ontwikkeld en noodzakelijk zijn ter ondersteuning van personen in hun herstelproces die zelf gaan werken in de GGz. De auteurs onderscheiden drie domeinen, die moeten worden meegenomen voor een goede werkuitkomst: 1. Praktijken ter voorbereiding op werk; 2. Human Resources praktijken bij de werkgevers; 3. Organisatorische veranderingen op het niveau van de bedrijfscultuur. Behalve supported employment –dat een evidence-based praktijk is-, worden de meeste beschreven praktijken “emerging practices” en nog niet “best practices” genoemd. Het gaat o.a. om begeleid leren, vrijwilligerswerk verrichten (domein 1), goede functieomschrijvingen en begeleiding op het werk voor de in herstel zijnde werknemers (domein 2), betrokkenheid organiseren van de leiding, verandering van missie en beleid van de instelling (domein 3). Door een grote inzet van personen in herstel binnen de GGz kan de GGz een positieve verandering doormaken. Wolf J, Lawrence LH, Ryan PM & Hoge MA (2010). Emerging Practices in Employment of Persons in Recovery in the Mental Health Workforce. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 13 (3), 189-207 Trefwoord: Ervaringsdeskundigheid


Confidental Infomation