Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen ervaringsdeskundigheid

2020 (ga naar deze signaleringen)

 • Acht belangrijke factoren die de implementatie van ervaringsdeskundige hulpverleners in de reguliere ggz beïnvloeden
 • Ervaringsdeskundigen kunnen belangrijke rol spelen bij verbetering van de zorgcoördinatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA)

 

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • Vijf uitdagingen in verband met het in dienst nemen van ervaringsdeskundigen
 • Ervaringsdeskundigen ontwikkelen zelf een workshop waarin eigen narratief ontwikkeld kan worden ter bevordering van het herstel
 • Ervaringsdeskundigen kunnen beter ingezet worden als ondersteuner in overgangssituaties
 • Ervaringsdeskundigen die als hulpverlener in de ggz werken lopen nog vaak tegen belemmeringen aan
 • Als ervaringsdeskundige hulpverlener volledig in interprofessioneel team wordt opgenomen heeft deze een unieke bijdrage aan herstelproces van cliënten

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen in de Ggz vinden bij de waardering van hun eigen competentie het eigen team het belangrijkste referentiepunt
 • Ervaringsdeskundigen streven naar positieve identiteit middels het zoeken van balans tussen verlangen naar normalisatie en drang naar zelfbehoud

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • Weinig bewijs dat inzetten van ervaringsdeskundigen leidt tot verbetering van lichamelijk gezondheid bij personen met ernstige psychische aandoeningen

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Om beter van de kennis van ervaringsdeskundigen gebruik te kunnen maken zouden GGZ-instellingen minder risicomijdend moeten worden
 • Ervaringsdeskundigen kunnen een cruciale rol spelen bij het herstelproces van mensen met psychische stoornissen
 • Wederzijdse identificatie tussen hulpverlenende ervaringsdeskundige en cliënt is zowel een voordeel als een valkuil

 

2014 (ga naar deze signaleringen)

 • Het inzetten van ervaringsdeskundigen in de reguliere hulpverlening is veelbelovend

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • Ervaringsdeskundigen die als zodanig in de GGz werken stuiten op uitdagingen in de werkomgeving en in hun professionele ontwikkeling
 • Ervaringsdeskundige hulpverleners worden door mensen die in herstel proces zitten als rolmodel en gemakkelijk te benaderen beschouwd
 • Ervaringsdeskundige hulpverleners hebben in het verleden vaak in een zelfhulp groep gezeten en hebben een grote mate van generativiteit
 • Ervaringsdeskundige WRAP-begeleiders rapporteren een positieve invloed op hun welzijn
 • De arbeidssatisfactie van ervaringsdeskundigen wordt voor groot deel bepaald door rolduidelijkheid en psychologische empowerment

 

2012 (ga naar deze signaleringen)

 • Nieuwe Amerikaanse beroepsgroep van Gecertificeerde Ervaringsdeskundige Specialisten blijkt goed te integreren in de ambulante GGZ en tevreden met het werk
 • De toevoeging van een ervaringsdeskundige hulpverlener aan een ACT-team heeft een positieve invloed op de cliënten

 

2011 (ga naar deze signaleringen)

 • Ervaringsdeskundige GGZ-werknemers signaleren significant vaker discriminatie ten opzichte van GGZ-cliënten dan de clinici

 

2010 (ga naar deze signaleringen)

 • Ervaringsdeskundige ondersteuning bij zelfhulp handboek voor bevordering van herstel (PTR) heeft significant positief effect
 • Coaching en supervisie zijn essentieel in de speciale MBO-opleiding voor ervaringsdeskundigen die in GGZ willen werken
 • Personen in herstel die gaan werken in de GGz hebben op drie verschillende domeinen ondersteuning nodig

 


Confidental Infomation