Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Downloads

Hieronder vindt u publicaties die tot stand gekomen zijn door of met medewerking van Kenniscentrum Phrenos. U kunt deze gratis downloaden.

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling is een uitgave van de Werkplaats Herstelondersteuning (www.herstelondersteuning.nl) © 2018 Werkplaats Herstelondersteuning, Utrecht
Lees meer

Leerplan ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

24 oktober 2017 In het leerplan wordt beschreven wat de kern van ervaringsdeskundigheid is en hoe dit wordt vertaald naar de verschillende werkvelden. Er worden vier leerlijnen beschreven. De leerlijn
Lees meer

Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling – Informatiebrochure

MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het zich primair
Lees meer

Over de brug

Dit Plan van aanpak beschrijft wat nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een veranderend zorglandschap.
Lees meer
Routekaart

Routekaart en Keuzehulp voor regionale samenwerking tussen ggz en sociaal domein

Een routekaart voor het opzetten van regionale samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein voor herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening.
Lees meer

Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders.
Lees meer

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland

Opdrachtgever: Kenniscentrum Phrenos i.s.m. Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie Projectgroep: Suzan Oudejans, Masha Spits, Jaap van Weeghel (Mark Bench, Kenniscentrum Phrenos) Auteur
Lees meer

Verzwijgen of vertellen: conceal or reveal (CORAL)

Conceal or reveal (CORAL) is een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. De brochure is al langere tijd in gebruik in Engeland en daar zijn er  goede ervarin
Lees meer

Wegwijzer 3

Een open geest met andere ogen: interculturele diagnostiek en behandeling van mensen met psychose.
Lees meer

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met psychische problemen of aandoeningen. Voor professionals binnen gemeenten, bijvoorbeeld bij een Wmo-loket
Lees meer

Wegwijzer Stigmabestrijding

Stigmatisering van psychische aandoeningen zorgt voor veel psychisch lijden. Destigmatisering staat dan ook hoog op de (beleids)agenda.
Lees meer

Werken met WRAP. Duurzamer aan het werk? Brochure

Vanaf 2011 is er een onderzoek gedaan naar hoe WRAP en IPS elkaar kunnen versterken om mensen te helpen hun baan te behouden.
Lees meer