Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Downloads

Hieronder vindt u publicaties die tot stand gekomen zijn door of met medewerking van Kenniscentrum Phrenos. U kunt deze gratis downloaden.

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen
Lees meer

Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Cultuursensitief werken houdt in dat er kennis is en begrip voor de migrantenachtergrond van de patiënt en dat daar op de juiste wijze mee wordt omgegaan.
Lees meer

Factsheets Panel Psychisch Gezien

Het Panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.
Lees meer

Over de brug

Dit Plan van aanpak beschrijft wat nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een veranderend zorglandschap.
Lees meer

Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders.
Lees meer

Verzwijgen of vertellen: conceal or reveal (CORAL)

Conceal or reveal (CORAL) is een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. De brochure is al langere tijd in gebruik in Engeland en daar zijn er  goede ervaringen m
Lees meer

Wegwijzer 3

Een open geest met andere ogen: interculturele diagnostiek en behandeling van mensen met psychose.
Lees meer

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met psychische problemen of aandoeningen. Voor professionals binnen gemeenten, bijvoorbeeld bij een Wmo-loket
Lees meer

Wegwijzer Stigmabestrijding

Stigmatisering van psychische aandoeningen zorgt voor veel psychisch lijden. Destigmatisering staat dan ook hoog op de (beleids)agenda.
Lees meer

Werken met WRAP. Duurzamer aan het werk? Brochure

Vanaf 2011 is er een onderzoek gedaan naar hoe WRAP en IPS elkaar kunnen versterken om mensen te helpen hun baan te behouden.
Lees meer