Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Downloads

Hieronder vindt u publicaties die tot stand gekomen zijn door of met medewerking van Kenniscentrum Phrenos. U kunt deze gratis downloaden.

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen
Lees meer

Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Cultuursensitief werken houdt in dat er kennis is en begrip voor de migrantenachtergrond van de patiënt en dat daar op de juiste wijze mee wordt omgegaan.
Lees meer

Factsheets Panel Psychisch Gezien

Het Panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.
Lees meer

Generieke module Destigmatisering

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt s
Lees meer

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou moeten zien. De visie van waaruit deze module is opgesteld, is dat goede zorg het
Lees meer

Infographic ‘Wat doe je tegen stigma?’

Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’. De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generiek
Lees meer

Leerplan ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

24 oktober 2017 In het leerplan wordt beschreven wat de kern van ervaringsdeskundigheid is en hoe dit wordt vertaald naar de verschillende werkvelden. Er worden vier leerlijnen beschreven. De leerlijn
Lees meer

Over de brug

Dit Plan van aanpak beschrijft wat nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een veranderend zorglandschap.
Lees meer

Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders.
Lees meer

Verzwijgen of vertellen: conceal or reveal (CORAL)

Conceal or reveal (CORAL) is een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. De brochure is al langere tijd in gebruik in Engeland en daar zijn er  goede ervaringen m
Lees meer

Wegwijzer 3

Een open geest met andere ogen: interculturele diagnostiek en behandeling van mensen met psychose.
Lees meer