Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Downloads

Hieronder vindt u publicaties die tot stand gekomen zijn door of met medewerking van Kenniscentrum Phrenos. U kunt deze gratis downloaden.

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen
Lees meer

Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan ervaringsdeskundigen in opleiding

Op basis van de bevindingen van een verkennend kwalitatief onderzoek verricht naar de rol, taken, meerwaarde en risico’s van het werk van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie in de ggz zijn deze
Lees meer

Cultuursensitief addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie

Cultuursensitief werken houdt in dat er kennis is en begrip voor de migrantenachtergrond van de patiënt en dat daar op de juiste wijze mee wordt omgegaan.
Lees meer

Eindrapportage Analyse data Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS)

Tbv verbeteren kwaliteit Psychose zorg (Zinnige zorg projecten ZIN). September, 2019. Deze nieuwe analyse (kloofstudie) betreft een analyse waarbij de KRAS-data op een landelijk niveau geanalyseerd en
Lees meer

Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties.
Lees meer

Factsheet: Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Speciaal voor gemeenten samengestelde factsheet over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkenn
Lees meer

Factsheets Panel Psychisch Gezien

Het Panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.
Lees meer

Generieke module Destigmatisering

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt s
Lees meer

Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (vaak afgekort tot EPA) eruit zou moeten zien. De visie van waaruit deze module is opgesteld, is dat goede zorg het
Lees meer

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties
Lees meer

Herstelacademie: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

De afgelopen jaren is de werkgroep herstelacademies geregeld bij elkaar gekomen. Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten.
Lees meer

Het effect van IPS versterken met cognitieve vaardigheidstraining

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelop
Lees meer

Confidental Infomation