Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Boeken

Hieronder vindt u titels met korte beschrijvingen en bestelgegevens van boeken die met medewerking van Kenniscentrum Phrenos tot stand gekomen zijn. Een aantal uitgaven is alleen als download beschikbaar. Zie hiervoor de Downloads op deze website.

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen

Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Dit boek is verschenen als Jaarboek 2017-2018 in de jaarboekenreeks Participatie en herstel onde
Lees meer

Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Het tijdschrift Participatie en Herstel is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van m
Lees meer

Psychiatrische rehabilitatie Jaarboek 2013-2014

Na een periode van groei en innovatie is het rehabilitatieveld bezig behaalde resultaten te bestendigen. Maar er is ook sprake van nieuwe initiatieven.
Lees meer

Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

Rehabilitatie is na ruim dertig jaar theorie en praktijk een geaccepteerde en gewaardeerde benadering in de Nederlandse GGz.
Lees meer

Verlangen naar volwaardig burgerschap

Verlangen naar volwaardig burgerschap; Maar wat doen we in de tussentijd? Oratie, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie.
Lees meer

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd in achttien GGZ-instellingen.
Lees meer

Zoektocht naar jezelf

De auteurs interviewden 20 professionals die zelf ook autisme hebben en die zich al jaren inzetten voor meer begrip, erkenning en maatschappelijke inclusie van mensen met autisme. Het boek geeft een d
Lees meer

Confidental Infomation