Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Boeken

Hieronder vindt u titels met korte beschrijvingen en bestelgegevens van boeken die met medewerking van Kenniscentrum Phrenos tot stand gekomen zijn. Een aantal uitgaven is alleen als download beschikbaar. Zie hiervoor de Downloads op deze website.

De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad

Tom van Mierlo, Lisette van der Meer, Yolande Voskes, Bram Berkvens, Bert Stavenuiter, Jaap van Weeghel Er is een vergeten groep mensen in Ne­der­land die beter verdient. Het gaat om men­s
Lees meer

Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties.
Lees meer

Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning

De afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in Nederland veelbelovende initiatieven ontwikkeld op het terrein van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz.
Lees meer

Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid

In de jaren 2017 en 2018 werden door de Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie en Filosofie lezingen Herstel en Filosofie georganiseerd. In deze uitgave zijn deze lezingen gebundeld.
Lees meer

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties
Lees meer

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer & Gerdie Kienhorst (redactie) Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen is het eerste Nederlandstalige standaardwerk over destigmati
Lees meer

Handboek Vroege Psychose

Handboek Vroege Psychose beoogt ‘voor en door de praktijk’ tot aan richtlijnen voor behandeling van mensen met een ultrahoog risico op psychose te komen.
Lees meer

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

De handreiking gaat in op het betekenisveld van herstel en geeft van daaruit een eenduidige definitie van ervaringsdeskundigheid.
Lees meer

Herstelacademie: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

De afgelopen jaren is de werkgroep herstelacademies geregeld bij elkaar gekomen. Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten.
Lees meer

IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

De uitgave IPS werkt! is een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding.
Lees meer

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Deze richtlijn is een herziening van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. De knelpunten bij het invoeren van effectieve interventies in de praktijk vormen een belangrijke aanleiding.
Lees meer

Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen

Deelnemen aan het arbeidsproces is voor veel mensen een uitdaging. Uit de lage arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische problematiek blijkt dat zij meer hindernissen moeten overwinnen.
Lees meer

Confidental Infomation