Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 
Routekaart

Routekaart en Keuzehulp voor regionale samenwerking tussen ggz en sociaal domein

Een routekaart voor het opzetten van regionale samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein voor herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening. [...]
Lees meer »

Het effect van IPS versterken met cognitieve vaardigheidstraining

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. [...]
Lees meer »

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarvoor de noodzakelijke voorwaarden? [...]
Lees meer »

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling is een uitgave van de Werkplaats Herstelondersteuning (www.herstelondersteuning.nl) © 2018 Werkplaats Herstelondersteuning, Utrecht Foto: René Vos | Opmaak: Studio aan de Werf, Utrecht De inhoud van de brochure is met bronvermelding vrij te verspreiden In deze infosheet wordt de herstelacademie belicht als  verzam [...]
Lees meer »

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland

Opdrachtgever: Kenniscentrum Phrenos i.s.m. Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie Projectgroep: Suzan Oudejans, Masha Spits, Jaap van Weeghel (Mark Bench, Kenniscentrum Phrenos) Auteurs: Suzan Oudejans en Masha Spits Dataverzameling: CentERdata – instituut voor dataverzameling en onderzoek Met dank aan: Leonieke van Boekel en Evelien Brouwers (beiden Tranzo – Tilburg Un [...]
Lees meer »

Factsheet: Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Speciaal voor gemeenten samengestelde factsheet over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van de mensen zelf en hun naasten. [...]
Lees meer »

Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling – Informatiebrochure

MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het zich primair richt op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, variërend van professionals, cliënten, naasten tot maatschappelijke partners. Dit noemen we het triade-team. [...]
Lees meer »

Infographic ‘Wat doe je tegen stigma?’

Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’. De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generieke module, primair gericht op mensen die stigma ervaren. De infographic bestaat uit een basispagina, van waaruit naar de verschillende onderdelen kan worden doorgeklikt. Wat [...]
Lees meer »

Generieke module Destigmatisering

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’. Veel patiënten ervaren stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijks [...]
Lees meer »

Leerplan ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

24 oktober 2017 In het leerplan wordt beschreven wat de kern van ervaringsdeskundigheid is en hoe dit wordt vertaald naar de verschillende werkvelden. Er worden vier leerlijnen beschreven. De leerlijn Persoonlijke professionele ontwikkeling beschrijft de basis van de inzet van ervaringsdeskundigheid, namelijk het vermogen om deze inzet te kunnen verbinden met de eigen ervaringen. In de leerlijn Ke [...]
Lees meer »