Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving

Onderzoek naar hoe vaak de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving (comorbiditeit) voorkomt, wat het beloop van de aandoening is en welke zorg cliënten vervolgens ontvangen.  [...]
Lees meer »

Infosheet Ervaringsdeskundigheid in multidisciplinaire zorgteams

Infosheet Ervaringsdeskundigheid in multidisciplinaire zorgteams © 2020 Kenniscentrum Phrenos, Utrecht Foto: René Vos | Opmaak: Studio aan de Werf, Utrecht De inhoud van de brochure is met bronvermelding vrij te verspreiden Ervaringsdeskundigen maken veelal onderdeel uit van multidisciplinaire zorgteams. In deze infosheet wordt ingegaan op de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de inr [...]
Lees meer »

Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan ervaringsdeskundigen in opleiding

Op basis van de bevindingen van een verkennend kwalitatief onderzoek verricht naar de rol, taken, meerwaarde en risico’s van het werk van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie in de ggz zijn deze bouwstenen gemaakt. [...]
Lees meer »
Routekaart

Routekaart en Keuzehulp voor regionale samenwerking tussen ggz en sociaal domein

Een routekaart voor het opzetten van regionale samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein voor herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening. [...]
Lees meer »

Het effect van IPS versterken met cognitieve vaardigheidstraining

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. [...]
Lees meer »

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarvoor de noodzakelijke voorwaarden? [...]
Lees meer »

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling is een uitgave van de Werkplaats Herstelondersteuning (www.herstelondersteuning.nl) © 2018 Werkplaats Herstelondersteuning, Utrecht Foto: René Vos | Opmaak: Studio aan de Werf, Utrecht De inhoud van de brochure is met bronvermelding vrij te verspreiden In deze infosheet wordt de herstelacademie belicht als  verzam [...]
Lees meer »

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland

Opdrachtgever: Kenniscentrum Phrenos i.s.m. Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie Projectgroep: Suzan Oudejans, Masha Spits, Jaap van Weeghel (Mark Bench, Kenniscentrum Phrenos) Auteurs: Suzan Oudejans en Masha Spits Dataverzameling: CentERdata – instituut voor dataverzameling en onderzoek Met dank aan: Leonieke van Boekel en Evelien Brouwers (beiden Tranzo – Tilburg Un [...]
Lees meer »

Factsheet: Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Speciaal voor gemeenten samengestelde factsheet over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van de mensen zelf en hun naasten. [...]
Lees meer »

Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling – Informatiebrochure

MoVIT, het Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling, is een nieuwe eend in de bijt van uitwisseling, audit, certificering en toetsing. Het onderscheidende element van MoVIT is dat het zich primair richt op het creëren van leerervaringen voor een brede groep van betrokkenen, variërend van professionals, cliënten, naasten tot maatschappelijke partners. Dit noemen we het triade-team. [...]
Lees meer »