Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Zoektocht naar jezelf

De auteurs interviewden 20 professionals die zelf ook autisme hebben en die zich al jaren inzetten voor meer begrip, erkenning en maatschappelijke inclusie van mensen met autisme. Het boek geeft een duidelijke visie en stevige adviezen voor onder anderen professionals werkzaam in de ggz. [...]
Lees meer »

Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid

In de jaren 2017 en 2018 werden door de Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie en Filosofie lezingen Herstel en Filosofie georganiseerd. In deze uitgave zijn deze lezingen gebundeld. [...]
Lees meer »

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarvoor de noodzakelijke voorwaarden? [...]
Lees meer »

IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

De uitgave IPS werkt! is een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding. [...]
Lees meer »

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen

Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Dit boek is verschenen als Jaarboek 2017-2018 in de jaarboekenreeks Participatie en herstel onder auspiciën van Kenniscentrum Phrenos. [...]
Lees meer »

Herstelacademie: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

De afgelopen jaren is de werkgroep herstelacademies geregeld bij elkaar gekomen. Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten. [...]
Lees meer »

De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad

Tom van Mierlo, Lisette van der Meer, Yolande Voskes, Bram Berkvens, Bert Stavenuiter, Jaap van Weeghel Er is een vergeten groep mensen in Ne­der­land die beter verdient. Het gaat om men­sen met een psychiatrische aandoening die al lang binnen ggz- en RIBW-instellingen wonen en bij wie het herstel is gestagneerd. Én om de professionals en naasten die om hen heen staan en eveneen [...]
Lees meer »

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer & Gerdie Kienhorst (redactie) Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen is het eerste Nederlandstalige standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen. In drie delen (theorie, praktijken verdieping) gaat het boek in op publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening. [...]
Lees meer »

Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning

De afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in Nederland veelbelovende initiatieven ontwikkeld op het terrein van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz. [...]
Lees meer »

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd in achttien GGZ-instellingen. [...]
Lees meer »
Confidental Infomation