Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Expertise

De geformuleerde missie omvat haast alle elementen van de kenniscyclus op het werkgebied van psychosezorg en langdurige zorg. De prioriteiten van Kenniscentrum Phrenos liggen op het gebied van kennisoverdracht, -implementatie en probleemsignalering. Wel streven we naar nauwe verbindingen met alle belangrijke actoren in de hele kenniscyclus. Van daaruit wil Kenniscentrum Phrenos zich profileren als de partij die een goed overzicht heeft over, en vruchtbare verbindingen kan leggen tussen, alle activiteiten in de kenniscyclus. Aldus kan Kenniscentrum Phrenos een centrale rol spelen in de evaluatie van alle acties in de kenniscyclus en de formulering van nieuwe kennisbehoeften.

Kenniscentrum Phrenos biedt binnen diverse aandachtsgebieden verschillende diensten aan. Deze aandachtsgebieden vertalen zich in de volgende kennisthema’s:
Ernstige psychische aandoeningen
Ervaringsdeskundigheid
Herstel & herstelondersteuning
Psychotische aandoeningen
Rehabilitatie & participatie
Stigmabestrijding
Vroege psychose
Werk & ernstige psychische aandoeningen


Confidental Infomation