Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Vacature: Stafmedewerker Scholing en Congressen (24 uur p/w)

Kenniscentrum Phrenos (www.kenniscentrumphrenos.nl) beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen door het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis. Het organiseren van scholing en congressen is een van onze activiteiten. Wij doen dit onder meer in samenwerking met de 38 ggz-instellingen die bij het Kenniscentrum zijn aangesloten. Het Kenniscentrum beschikt over een stafbureau, gevestigd in Utrecht. Wegens het vertrek van onze collega willen wij zo spoedig mogelijk de volgende vacante functie vervullen:

Stafmedewerker Scholing en Congressen (24 uur p/w)

De werkzaamheden

De stafmedewerker scholing en congressen heeft een actueel beeld van kennisvragen en discussiethema’s en vertaalt deze naar een passend scholings- en congresaanbod. Hij of zij weet kwaliteitsstandaarden van de geestelijke gezondheidszorg te koppelen aan de leerbehoeften van professionals in het veld. Op dit moment bieden wij een beperkt modulair scholingsaanbod dat aanvullend is op reguliere opleidingen. Voor ons gevarieerde congresaanbod verwijzen we naar https://www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/congressen/. De stafmedewerker werkt samen in een klein team dat bestaat uit onderzoekers, adviseurs/experts en projectassistenten. Tevens wordt samen gewerkt met  een poule van docenten. De werkzaamheden van de stafmedewerker zijn:

  • Opbouwen en onderhouden van een netwerk en signaleren van ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in de ruime zin des woords (dus ook in de wijk). Tevens opbouwen en onderhouden van een netwerk van opleiders, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen.
  • Verzamelen van kennisvragen en in het bijzonder scholingsbehoeften in het werkveld.
  • Vertalen van bevindingen naar een verbetervoorstel voor (e-learning) scholing of congres.
  • Uitvoering geven aan verbeterplannen in de rol van organisator, ontwikkelaar of adviseur.
  • Bevorderen van de kwaliteit van de implementatietrajecten en leernetwerken van Phrenos.

Het profiel en de arbeidsvoorwaarden

Wij zijn op zoek naar een collega die graag in een klein en flexibel team samenwerkt. Je beschikt over analytische capaciteiten en uitstekende communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk, bij voorkeur ook in de Engelse taal). Je bent een netwerker, dienstverlener en houdt van pionieren en innoveren. Je werkt projectmatig. Je beschikt over ervaring en vakkennis op academisch niveau, vooral gericht op kennisoverdracht, implementatie, leren en ontwikkelen. Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg strekt tot aanbeveling.

Het Kenniscentrum Phrenos kent een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden en volgt de CAO GGZ. Inschaling in FWG 60. Een dienstverband van 20 of 28 uur p/w behoort tot de mogelijkheden.

Informatie en sollicitatie

We nodigen je uit te solliciteren door een motivatie en curriculum vitae te mailen naar Tinka Verweij,  tverweij@kcphrenos.nl. Sluitingsdatum is 11 februari 2019. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken via 030-2931626.

Download de vacature