Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Infographic ‘Wat doe je tegen stigma?’

Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’. De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generieke module, primair gericht op mensen die stigma ervaren. De infographic be [...]
Lees meer »

Individuele Plaatsing en Steun gepresenteerd in Europees Parlement

Op dinsdag 30 januari heeft Cris Bergmans van Phrenos samen met een (oud-)deelnemer aan een IPS-traject (die op zijn verzoek niet met zijn naam genoemd wordt) een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst werd georganiseerd door [...]
Lees meer »

Schrijf je in voor de Lezingen Herstel en Filosofie én verdiepingsbijeenkomst

Na een succesvolle reeks lezingen in 2017 volgen op vrijdagmiddag 2 maart a.s. twee lezingen door de filosofen Sanne van Driel en Henk Oosterling. Deze bijeenkomst krijgt een week later, op 9 maart, een vervolg voor mensen die zich nog verder willen verdiepen in het onderwerp. Sanne v [...]
Lees meer »

Marike Lancel keynotespreker bij Masterclass NVP

Slaap en psychopathologie Waarom je de ‘Masterclass NVP: stemming en slaap bij psychose’ niet mag missen: Marike Lancel, sinds 1 november 2017 bijzonder hoogleraar ‘Slaap en Psychopathologie’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een van de keynotesp [...]
Lees meer »

Masterclass NVP: Stemming en slaap bij psychose 9 maart

Het Netwerk Vroege Psychose organiseert op vrijdag 9 maart 2018 de Masterclass NVP. Onderwerp is Stemming en slaap bij psychose.  Is het mogelijk om met interventies op het terrein van slaap en stemming psychoses te voorkomen? Het is van belang aandacht te besteden [...]
Lees meer »

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017

5 januari 2018 Eind vorig jaar verscheen de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017. Het Trimbos-instituut brengt in de monitor jaarlijks ontwikkelingen en verschuivingen in de zorg in kaart en vraagt een landelijk panel van 2000 mensen met ernstige p [...]
Lees meer »

Qracht 500: Gezocht passende maatschappij

In Qracht 500 heeft redacteur Annemiek Onstenk honderd mensen die psychisch kwetsbaar zijn gevraagd naar hun ervaringen met werk en werkloosheid. Zij vertellen over hun waardigheid, kwetsbaarheid, hun kwaliteiten en over hoe ze bejegend worden. Hun verhalen gaan over de voor- en nadel [...]
Lees meer »

‘Overstag en Vooruit!’ Oratie prof. dr. Stynke Castelein

14 december 2017 Voor wie niet op 14 november jl. bij de oratie van prof. dr. Stynke Castelein in Groningen kon zijn, is er nu de mogelijkheid dit te bezichtigen via Youtube. Er valt nog veel winst te behalen bij het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische [...]
Lees meer »

Kennisagenda Ypsilon

De onderzoekswereld verandert! Cliënt en familie spelen een steeds belangrijker rol  in wat er wordt onderzocht, hoe het wordt onderzocht en hoe we de resultaten moeten interpreteren. Daarvoor heeft Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoe [...]
Lees meer »