Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Oratie Richard Bruggeman, hoogleraar Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen

Op 22 mei hield Richard Bruggeman, psychiater, hoofd Rob Giel Onderzoekcentrum zijn oratie ‘Het cognitief experiment en de psychiatrie’. Bruggeman bekleedt aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculty: Behavioural and Social Sciences) de leerstoel Neuropsychiatrie van psych [...]
Lees meer »

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

In de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. Facts In het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvan [...]
Lees meer »

Inschrijving Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’ geopend

Op vrijdag 12 oktober 2018 vindt in The Colour Kitchen-Zuilen te Utrecht het Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’plaats. Deze week is de inschrijving van het congres geopend. Waarom dit congres? Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepr [...]
Lees meer »

Kennis en Participatie Festival: groot succes

Op 24 mei kwamen ruim 700 mensen bijeen in de Brabanthallen te ‘s Hertogenbosch voor het Kennis en Participatie Festival, georganiseerd door UWV, GGZ Nederland, De Programmaraad en Ministerie van Sociale Zaken. Dagvoorzitter was Jacobine Geel (voorzitter bestuur GGZ Nederland) F [...]
Lees meer »

Evaluatie van het eerste jaar POD

In 2017 vond in Nederland een eerste pilot plaats van Peer-supported Open Dialogue (POD) in vier ggz-instellingen. Onlangs is van deze pilot een evaltuatierapport verschenen. Peer-supported Open Dialogue (POD) POD is een model voor geestelijke gezondheidszorg gebaseerd op Open dialogu [...]
Lees meer »

De waarde van zelfregie- en herstelinititatieven

In opdracht van MIND heeft het Instituut voor Publieke Waarden(IPW) een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven.  Renske Kroeze, Jop Munneke en Albert-Jan Kruiter schreven hierover een handzame brochure/rapport: De waarde van zelfregie- en herste [...]
Lees meer »

MoVIT: via teamuitwisseling aan de slag met zorgstandaarden

24 april 2018 Op de website van Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz verscheen vandaag het volgende nieuwbericht: Een manier om (onderdelen van) de zorgstandaarden in uw organisatie te implementeren is MoVIT: Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling. Dorothé van Slooten van Ke [...]
Lees meer »

Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht

Haarlem, 20 april 2018 Vandaag werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over desti [...]
Lees meer »

De Waterheuvel op bezoek bij de Wereld Gezondheids Organisatie in Lille (WHO)

Op uitnodiging van Fountain House New York reisden directeur Petra en clubhuislid Kevin van De Waterheuvel in Amsterdam woensdag 28 maart 2018 af naar Lille, Frankrijk, om bij te dragen aan een conferentie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Clubhuis De Waterheuvel en het clu [...]
Lees meer »