Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Lidmaatschap Netwerk Vroege Psychose voortaan individueel

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) gaat met ingang van januari 2015 over op individueel lidmaatschap. Het NVP is een netwerk voor en door professionals die werkzaam zijn in vroege psychosezorg. Tot nog toe was het lidmaatschap van teams uitgangspunt. Om het bereik te vergroten en vanui [...]
Lees meer »

Congres Mensenwerk, 9 februari 2015

Participatie van mensen met psychische aandoeningen. Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij en om te kunnen werken. En meedoen draagt bij aan je gezond voelen en gezond worden. Dit geldt zeker voor mensen met een psychische aandoening. Ond [...]
Lees meer »

Masterclass Onderzoek Antistigma Interventies: 9 januari 2015

Over psychische aandoeningen bestaan nog vele misverstanden en vooroordelen. Mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Zij ervaren stigmatisering vaak als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. In N [...]
Lees meer »

Symposium Zelfmanagement en passende zorg in de ggz

In de ggz zijn op dit moment veel veranderingen gaande, zoals veel meer nadruk op ambulantisering en vermaatschappelijking. Daarnaast is er een cultuuromslag in de ggz gaande waarin het steeds belangrijker wordt dat cliënten met zo min mogelijk ingrijpende middelen, zo veel mogel [...]
Lees meer »

Oproep voorstel middagsessie Phrenos Rehabilitatiecongres 2015

Op 21 mei 2015 organiseert Kenniscentrum Phrenos het Phrenos Rehabilitatiecongres in Den Bosch. Ook dit jaar wordt in het middagprogramma ruimte gemaakt voor initiatieven uit het werkveld. Meer informatie over het indienen van een voorstel voor een middagsessie vindt u hier. [...]
Lees meer »

Publieksversie Over de brug

Op 13 november 2014 werd op het Phrenos Psychosecongres de publieksversie van het rapport Over de brug door Jaap van Weeghel, directeur van Phrenos, aangeboden aan mw. Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning  van VWS. Het rapport Over de brug beschrijft het plan [...]
Lees meer »

Prijzen voor posterpresentaties op 10de Phrenos Psychosecongres

Tijdens het 10de Phrenos Psychosecongres van 13 november 2014 werden prijzen uitgereikt voor posterpresentaties in twee categorieën: wetenschap en zorginnovatie. De jury bestond uit Nynke Boonstra (GGZ Friesland), Berber van der Vleugel (GGZ NHN), Marieke Pijnenborg (GGZ Drenthe) [...]
Lees meer »

Wegwijzer Interculturele diagnostiek en behandeling van met psychose

Een open geest met andere ogen: interculturele diagnostiek en behandeling van mensen met psychose , Wegwijzer 3, biedt een bundeling van kennis over mensen met een migratieachtergrond en psychose, de diagnostiek en behandeling. Vanaf nu is deze publicatie te downloaden op deze website [...]
Lees meer »

Interview met sprekers Phrenos Psychosecongres in MGV

Op het 10de Kenniscentrum Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’ zal een parallelsymposium gewijd worden aan ‘Over de brug: Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen’. Dit plan van aanpak, d [...]
Lees meer »