Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

1 juli 2014: nieuwe website Werkplaats is in de lucht!

De Werkplaats Herstelondersteuning heeft een nieuwe website. De deelnemende instellingen – Altrecht, GGz Breburg, GGzE, GGz Noord-Holland-Noord, Kenniscentrum Phrenos, Kwintes, Lister (voorheen SBWU) en Met ggz – delen ervaringen en inzichten van de afgelopen twee jaa [...]
Lees meer »

Vragenlijst roken in de GGZ

Mensen met een psychische stoornis roken beduidend meer en vaker dan mensen zonder stoornis, en roken vormt ook een belangrijke verklaring voor de beduidend kortere levensverwachting in deze groep. Effectieve (preventieve) interventies gericht op het terugdringen van roken en nicotine [...]
Lees meer »

Symposium: ‘Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg’

4D Zelf(zorg) Foundation organiseert: Symposium: ‘Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg’ ‘Hoe kunnen we komen tot een hernieuwde kijk op (Zelf)zorg, mede in het kader van de transitie van de jeugdzorg en WMO per 1 januari 2015?’ Er wordt momenteel in de zor [...]
Lees meer »

Meet the Xperts II: De alternatieven

Vorig jaar heeft Rokus Loopik samen met de RINO Groep in Utrecht een veelbesproken en verrassend evenement georganiseerd, voor en door ervaringsdeskundigen. Dit jaar gaat Stichting GGZ+ samen met Rokus het evenement herhalen. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan Meet the Xperts II: [...]
Lees meer »

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz gelanceerd

Stichting Samen Sterk zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Drenthe hebben het initiatief genomen stigma rond psychische aandoeningen te verminderen in de ggz-sector en hebben daartoe de Wegwijzer -Stigmabestrijding in de ggz opgesteld. Het document biedt handvatten voor interve [...]
Lees meer »

mHEALTH: voor de GGZ van morgen

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is flink in beweging. De komende jaren zal minimaal één derde van het aantal klinische bedden afgebouwd moeten worden en komt de nadruk meer en meer op ambulante zorg te liggen. Een goede zaak, vinden cliënten, familieleden en hu [...]
Lees meer »

Back to the Future

Symposium naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Afdeling Psychosen van het UCP/ UMCG. Op donderdag 23 oktober 2014 organiseert de Afdeling Psychosen, samen met de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen Groningen (PPP) en Lentis het symposium. Op deze dag blikken [...]
Lees meer »

10e Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’ 13 november 2014 Zwolle

Het thema van het congres wordt uitgewerkt in een vijftal plenaire lezingen in het ochtendprogramma en 33 verschillende deelsessies in het middagprogramma. Voor meer informatie klik hier.  Congrescommissie – Nynke Boonstra – GGz Friesland, Leeuwarden – Richard B [...]
Lees meer »

F-ACT congres 18 september 2014

Minder patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening in de FACT-teams: een Utopie? Dat is het thema van het 12e landelijke F-ACT congres dat dit jaar op 18 september in Heerenveen georganiseerd wordt door GGZ Friesland, in samenwerking met F-ACT Nederland. Het accent ligt [...]
Lees meer »