Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Nominaties welkom voor Douglas Bennett Award

Ook dit jaar wordt op het Phrenos Rehabilitatiecongres de Douglas Bennett Award uitgereikt. Deze prijs is vernoemd naar Douglas Bennett, de in 1997 overleden Engelse psychiater die veel heeft betekend voor de rehabilitatiebeweging. In 2015 is de Award bestemd voor één of [...]
Lees meer »

Oproep postervoorstellen voor het Phrenos Rehabilitatiecongres van 21 mei 2015

Voor de postermarkt tijdens het Phrenos Rehabilitatiecongres van 21 mei 2015 kunt u  tot 3 april 2015 postervoorstellen indienen. Nieuw dit jaar is dat daarbij het onderscheid wordt gemaakt in Wetenschappelijke en Zorginnovatieve posters. Met zorginnovatie wordt onder andere bedo [...]
Lees meer »

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) erkende interventie

Op 4 maart 2015 is Wellness Recovery Action Plan (WRAP) erkend als goed onderbouwde interventie door de Erkenningscommissie interventies voor de langdurige ggz. Het erkenningstraject beoogt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van deze zorg door duidelijk overzicht te bieden van be [...]
Lees meer »

Presentatie Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid 13 april

Op maandagmiddag 13 april wordt het nieuw ontwikkelde basiscurriculum ervaringsdeskundigheid gepresenteerd in Utrecht, In de Driehoek. Kenniscentrum Phrenos, HEE, het Trimbos-instituut en een werkgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen en docenten die opleidingen verzorgen voor [...]
Lees meer »

Reservelijst voor Conferentie Herstel met werk en WRAP

De Conferentie Herstel met werk en WRAP op 9 april a.s. is een kleinschalige bijeenkomst naar aanleiding van de uitkomsten van het project: ‘Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP’. De centrale vraag is in hoeverre aandacht voor herstel e [...]
Lees meer »

Schizofrenie bestaat niet

Op 7 maart jl. is de campagne “Schizofrenie bestaat niet” gestart. Diezelfde dag verscheen in NRC Handelsblad een opiniestuk van Jim van Os, Wilma Boevink en anderen over het uitbannen van de term schizofrenie en het aanbieden van realistische en hoopvolle informatie over [...]
Lees meer »

Stafmedewerker gezocht voor Netwerk Vroege Psychose

Het Netwerk Vroege Psychose wil de beschikbaarheid en kwaliteit van vroege psychosezorg in Nederland en België bevorderen. Het  wordt gevormd door professionals die werkzaam zijn in de vroege psychosezorg en vertegenwoordigers van cliënten- en familieverenigingen. Het N [...]
Lees meer »

Generieke module Destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos start in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz de ontwikkeling van een generieke module Destigmatisering. Een generieke module beschrijft de zorg voor zorgvragen die niet specifiek zijn voor één aandoening. Het sluit aan bij de verschi [...]
Lees meer »

Campagne ‘Het is nooit te laat’

De aftrap van de landelijke voorlichtings- en beeldvormingscampagne ‘Het is nooit te laat’ vond op 28 januari plaats in een volle filmzaal in Eye (Amsterdam). De campagne is ontwikkeld door een team jongeren die een psychose hebben gehad. Zij willen hiermee stimuleren [...]
Lees meer »