Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Psychische zorg van 0 tot 100: lessen uit de ggz voor jeugd en volwassenen

Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie van elkaar leren zodat psychische klachten in de kindertijd niet uitgroeien tot langdurige, ernstige psychische aandoeningen? Op die vraag zoeken het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phren [...]
Lees meer »

Inschrijving Masterclass NVP Psychose en Verslaving opnieuw geopend

De Masterclass NVP Psychose en Verslaving is verplaatst naar 20 november. De inschrijving voor de Masterclass is inmiddels geopend. Uitgaande van een stabiele situatie rond de coronamaatregelen, gaat de Masterclass NVP Psychose en Verslaving: gloort er licht aan de horizon? die e [...]
Lees meer »

Relatie verbetering modeltrouw en uitkomsten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Betaald werk is een van de belangrijkste facetten in het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische stoornissen (EPA). Om hen, als ze een werkwens hebben, te helpen bij het vinden en behouden van werk, wordt landelijk  Individuele Plaatsing en Steun (IPS) uitgevoe [...]
Lees meer »

Bezoek bij ggz Arkin Ouderen weer mogelijk dankzij actie patiënten en naasten

Den Haag – 25 mei 2020  Een dag! Meer was er niet nodig om voldoende geld op te halen om de eerste groep psychisch kwetsbare patiënten en hun familie te herenigen. Via een zogenaamde Quarantainer: een mobiele ontmoetingsplek zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. Ko [...]
Lees meer »

Kennisdossier kinderen en jongeren

22 mei 2020 Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft op de website een kennisdossier gepubliceerd over destigmatisering van kinderen en jongeren. Het kennisdossier beschrijft uitgebreid wat stigmatisering bij psychische problemen betekent en wat we er aan kunnen doen. Omdat kin [...]
Lees meer »

Openheid over psychische problemen en aandoeningen in de werkomgeving

Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen worstelen vaak met het dilemma of openheid hun aandoening in de werkomgeving verstandig is. Openheid hierover kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij so [...]
Lees meer »

Goede zorg hard nodig bij ernstige psychische aandoeningen en verslavingsproblematiek

Onlangs verscheen het rapport State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: • Aandacht voor de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving is urgent. • Meer screening van comorbiditeit met ge [...]
Lees meer »
Psychose Awareness Day Quotekaart Virus

Psychose Awareness Day 2020

Het is weer bijna 24 mei, Psychose Awareness Day. Psychose is voor velen een onbekende en onbegrepen aandoening en dat leidt helaas nog steeds tot veel vooroordelen en stigmatisering. Met verhalen en ervaringen willen we een beter beeld geven van (mensen met) psychose. Vorig jaar werd [...]
Lees meer »

Vervolg op bijeenkomst Radicale vernieuwing langdurige ggz

Eerder verwezen we naar een verslag van een bijeenkomst over de vernieuwing van de landurige ggz (lggz) op 16 januari 2020. Aanleiding was de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die vanaf 2021 van kracht wordt. Inmiddels is er door LOC Waardevolle Zorg een webpagina gemaakt waarop een ui [...]
Lees meer »

Confidental Infomation