Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Masterclass Netwerk Vroege Psychose ‘Maatschappelijk herstel’: 6 februari 2015

De masterclass heeft als thema ‘Maatschappelijk herstel’ en vindt plaats op 6 februari 2015 in Utrecht. U kunt zich nog inschrijven. Accreditatie Voor 6 punten is accreditatie toegekend door zowel het Verpleegkundig Specialisten Register  als de Nederlandse Veren [...]
Lees meer »

Ver van Daan: een documentaire over manisch depressieve vader

Op 30 december 2014 zond de NCRV de documentaire Ver van Daan uit, waarin Roderik Schaepman de bipolaire stoornis van zijn vader in zijn familie bespreekbaar probeert te maken. In NCRV 2 Doc: Ver van Daan onderzoekt hoofdpersoon Roderik Schaepman hoe zijn vader manisch [...]
Lees meer »

Plan van Aanpak Over de Brug in De Psychiater

Overal zullen bruggen geslagen moeten worden, als we willen dat mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstellen. Dat vereist samenwerking van behandelaren, gemeenten, zorgverzekeraars, patiënten- en familieorganisaties én [...]
Lees meer »

Inschrijving gestart voor Masterclass Netwerk Vroege Psychose 6 februari 2015

De masterclass 2015 heeft als thema ‘Maatschappelijk herstel’ en vindt plaats op 6 februari 2015 in Utrecht. Internationale sprekers zijn prof. Jo Smith uit Engeland over ‘Getting young people with psychosis back into education and work using Individual Placemen [...]
Lees meer »

Lidmaatschap Netwerk Vroege Psychose voortaan individueel

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) gaat met ingang van januari 2015 over op individueel lidmaatschap. Het NVP is een netwerk voor en door professionals die werkzaam zijn in vroege psychosezorg. Tot nog toe was het lidmaatschap van teams uitgangspunt. Om het bereik te vergroten en vanui [...]
Lees meer »

Congres Mensenwerk, 9 februari 2015

Participatie van mensen met psychische aandoeningen. Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij en om te kunnen werken. En meedoen draagt bij aan je gezond voelen en gezond worden. Dit geldt zeker voor mensen met een psychische aandoening. Ond [...]
Lees meer »

Masterclass Onderzoek Antistigma Interventies: 9 januari 2015

Over psychische aandoeningen bestaan nog vele misverstanden en vooroordelen. Mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Zij ervaren stigmatisering vaak als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. In N [...]
Lees meer »

Symposium Zelfmanagement en passende zorg in de ggz

In de ggz zijn op dit moment veel veranderingen gaande, zoals veel meer nadruk op ambulantisering en vermaatschappelijking. Daarnaast is er een cultuuromslag in de ggz gaande waarin het steeds belangrijker wordt dat cliënten met zo min mogelijk ingrijpende middelen, zo veel mogel [...]
Lees meer »

Oproep voorstel middagsessie Phrenos Rehabilitatiecongres 2015

Op 21 mei 2015 organiseert Kenniscentrum Phrenos het Phrenos Rehabilitatiecongres in Den Bosch. Ook dit jaar wordt in het middagprogramma ruimte gemaakt voor initiatieven uit het werkveld. Meer informatie over het indienen van een voorstel voor een middagsessie vindt u hier. [...]
Lees meer »