Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Inspiratiesessie

In een aantal inspiratiesessies onder de titel ‘Freedom First’ gaan professionals in de geestelijke gezondheidszorg met elkaar het gesprek aan over wat hen motiveert in de zorg. De eerste succesvolle bijeenkomsten zijn al achter de rug. De volgende [...]
Lees meer »

Rijgeschiktheidskeuring na psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) heeft van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) groen licht gekregen voor hun project voor de herziening van de richtlijn Rijgeschiktheid bij Psychose. Het NVP wil onderzoeken hoe de keuring van mensen na een psychos [...]
Lees meer »

Geen separeer meer in 2020!

Twaalf ggz-instellingen willen dat het gebruik van de isoleercel voor 1 januari 2020 wordt afgeschaft. Opname in de isoleercel vergroot de problemen bij zowel cliënten als hulpverleners. Bovendien is deze vorm van eenzame opsluiting in strijd met de wet. Volgens het VN verdrag vo [...]
Lees meer »

Verslag Masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Op 2 juni 2016 namen ongeveer 35 mensen deel aan de masterclass en het aansluitend practicum ‘Transformatie door co-creatie’. Dorothé van Slooten, stafmedewerker bij Phrenos, trapte de dag af en schetst de huidige ontwikkelingen in de ggz. “We bevinden ons in [...]
Lees meer »

Publieksversie Meerjarenplan Phrenos

Onlangs is de publieksversie van het Meerjarenplan van Kenniscentrum Phrenos gepubliceerd op deze website. In deze brochure leest u hoe Phrenos de komende vijf jaar wil bijdragen aan het behalen van de ambitie van een derde meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoen [...]
Lees meer »

Over vermaatschappelijking van de ggz: verslag van een werkconferentie

Op verzoek van het ministerie van VWS organiseerde de gemeente Eindhoven in samenwerking met GGzE en Psychologenpraktijk OOG op vrijdag 8 april 2016 een werkconferentie in het Evoluon in Eindhoven voor de drie zuidelijke provincies. Doel: samen zoeken naar antwoorden op de vragen over [...]
Lees meer »

Masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Donderdag 2 juni organiseert het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ een eerste masterclass. Hoe creëren we nieuwe vormen van wonen, opvang, behandeling, begeleiding en ondersteuning in een complex veranderende omgeving? De grenzen tussen de sectoren vervagen steed [...]
Lees meer »

Samenwerkingsverbanden gericht op wonen, opvang en bescherming gezocht!

Het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen in de ggz en opvang’ vormt een podium voor samenwerkingsprojecten op het raakvlak van ggz en sociaal domein met betrekking tot herstel en participatie voor mensen met ernstig psychische aandoeningen.  Ook biedt het programm [...]
Lees meer »

LPGGz lanceert Routewijzer naar werk

Woensdag 18 mei 2016 presenteerde staatssecretaris Jette Klijnsma de website Routewijzernaarwerk.nl. De website helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid die (weer) aan het werk willen op weg met informatie, voorbeelden, tips, ervaringsverhalen en vacatures voor erv [...]
Lees meer »