Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Verslag Masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Op 2 juni 2016 namen ongeveer 35 mensen deel aan de masterclass en het aansluitend practicum ‘Transformatie door co-creatie’. Dorothé van Slooten, stafmedewerker bij Phrenos, trapte de dag af en schetst de huidige ontwikkelingen in de ggz. “We bevinden ons in [...]
Lees meer »

Publieksversie Meerjarenplan Phrenos

Onlangs is de publieksversie van het Meerjarenplan van Kenniscentrum Phrenos gepubliceerd op deze website. In deze brochure leest u hoe Phrenos de komende vijf jaar wil bijdragen aan het behalen van de ambitie van een derde meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoen [...]
Lees meer »

Over vermaatschappelijking van de ggz: verslag van een werkconferentie

Op verzoek van het ministerie van VWS organiseerde de gemeente Eindhoven in samenwerking met GGzE en Psychologenpraktijk OOG op vrijdag 8 april 2016 een werkconferentie in het Evoluon in Eindhoven voor de drie zuidelijke provincies. Doel: samen zoeken naar antwoorden op de vragen over [...]
Lees meer »

Masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Donderdag 2 juni organiseert het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ een eerste masterclass. Hoe creëren we nieuwe vormen van wonen, opvang, behandeling, begeleiding en ondersteuning in een complex veranderende omgeving? De grenzen tussen de sectoren vervagen steed [...]
Lees meer »

Samenwerkingsverbanden gericht op wonen, opvang en bescherming gezocht!

Het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen in de ggz en opvang’ vormt een podium voor samenwerkingsprojecten op het raakvlak van ggz en sociaal domein met betrekking tot herstel en participatie voor mensen met ernstig psychische aandoeningen.  Ook biedt het programm [...]
Lees meer »

LPGGz lanceert Routewijzer naar werk

Woensdag 18 mei 2016 presenteerde staatssecretaris Jette Klijnsma de website Routewijzernaarwerk.nl. De website helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid die (weer) aan het werk willen op weg met informatie, voorbeelden, tips, ervaringsverhalen en vacatures voor erv [...]
Lees meer »

20 miljoen subsidie voor uitvoering IPS

Op 18 mei maakte Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Dolhuys, museum voor de geest, in Haarlem bekend dat er 20 miljoen uitgetrokken wordt om de komende vijf jaar mensen met ernstige psychische aandoeningen te helpen bij het vinden en behouden van [...]
Lees meer »

Manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’

Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, P3NL, RIBW Alliantie en V&VN hebben het initiatief genomen tot een manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’. Het manifest is opgesteld vanuit de overtuiging dat een goede geestelijke gezondheid voor i [...]
Lees meer »

Psychose voorkomen is beter dan genezen

In 2012 werd een studie gedaan naar de preventieve invloed van cognitieve gedragstherapie bij mensen die een hoog risico hebben om een psychose te krijgen, zo meldt de Nieuwsbrief Gedachten Uitpluizen 131. Deze studie (Van der Gaag et al., 2012)  liet zien dat als je me [...]
Lees meer »