Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Het nut van netwerken bij IPS

Ina Meijers-Kramer is Individuele Plaatsing en Steun (IPS) supervisor en trainer. Zij schreef in de Newsletter Employment Works van Dartmouth Psychiatric research Center een bijdrage. Hierin vertelt ze hoe in Groningen bij het zoeken naar werk voor mensen met  psychische problemen gebruikgemaakt wordt van de netwerken van de cliënt, de gzz-instelling, en van bereidwillige werkgevers. U kunt de Newsletter Employment Works hier downloaden.