Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Nieuws

Vacature directeur wetenschap

De huidige directeur wetenschap, professor Jaap van Weeghel, stond in januari 2010 aan de wieg van de oprichting van Kenniscentrum Phrenos, een samenvoeging van de Schizofreniestichting en het Kenniscentrum Rehabilitatie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal pr [...]
Lees meer »

Mooi Kut

1 april 2020 Mooi Kut is een kleurrijke en humoristische verzameling van faalmomenten, grote en kleine irritaties, ongevonden passies, niet waargemaakte ambities en hersenkronkels in ons hoofd! In onze huidige maatschappij zijn we zo gefocust op positiviteit, geluk en een betere &lsqu [...]
Lees meer »

Studies over psychische effecten van COVID-19

Zowel in de Lancet als in de JAMA verschenen artikelen die interessant zijn voor mensen die te maken hebben de zorg voor patiënten met COVID-19. Het blijkt dat we aandacht moeten hebben voor psychische ondersteuning voor zorgpersoneel en mensen die in quarantaine moeten. Mentale [...]
Lees meer »

Stress en stigma vanwege COVID-19

Omgaan met stress door het coronavirus (COVID-19) Het Maastricht UMC+ heeft een folder uitgebracht met informatie over hoe je met stress kunt omgaan in deze periode. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid, omdat niet duidelijk is hoe we onszelf en onze naasten kunnen beschermen. [...]
Lees meer »

Nationale Psychose Congres: mini-enquête

In januari 2021 organiseert Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met verschillende Nederlandse universiteiten, ggz-instellingen, Anoiksis, Ypsilon en PsychoseNet het eerste Nationale Psychose Congres. Voor de invulling van het programma willen we graag weten wat de deelnemers hiervan [...]
Lees meer »

Fred Paling nieuwe voorzitter Samen Sterk zonder Stigma

9 maart 2020 “Het is van enorm belang dat mensen naar vermogen en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, ook als dat niet vanzelfsprekend is.” Fred Paling neemt plaats aan de bestuurstafel als voorzitter van Samen Sterk zonder Stigma. Daarmee neemt deze stichting d [...]
Lees meer »

Dit is geen psychose

Filmmaker Bas Labruyère, bekend van Verloren jaren, heeft een nieuwe film gemaakt: Dit is geen psychose.  Bas Labruyère maakte in 2010 de film Verloren Jaren over de psychose die hij doormaakte tijdens zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie. Het maken van die f [...]
Lees meer »

Van start met kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen

5 maart 2019 In opdracht van VWS heeft ZonMw geld vrij gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is om de komende jaren ervaringsdeskundigheid in de ggz beter tot zijn recht te laten komen. De beroepsgroep is nauw betrokken bi [...]
Lees meer »

QuickScan geeft inzicht in (de)stigma binnen ggz-teams

18-02-2020 – Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. De QuickScan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team in welke mate je destigmatiserend werkt. Dat hulpver [...]
Lees meer »