Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Wij werken aan destigmatisering en sociale inclusie

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie werd op 20 april 2018 opgericht. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle oprichters en sponsoren van het consortium in het Dolhuys in Haarlem.

Lees het persbericht

Lees meer over het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Generieke module Destigmatisering

In maart 2017 is de generieke module Destigmatisering gepubliceerd. Deze module kwam tot stand door wetenschappelijke en ervaringskennis te bundelen en doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies. Lees meer

Bij de generieke module Destigmatisering werd onderstaande infographic gemaakt. U kunt onderstaande infographic vrijelijk verspreiden.

 

Lees ook over destigmatisering bij de kennisthema’s op de website

Doorontwikkeling CORAL/Verzwijgen of vertellen

CORAL (Conceal or Reveal) is een interventie die mensen handvatten biedt in hun beslissing om wel of niet op hun werk of opleiding te vertellen over hun psychische aandoening. Deze interventie is in Engeland onderzocht op effectiviteit en in Nederland vertaald door Phrenos. Samen Sterk zonder Stigma initieerde in 2016 het project om de bestaande brochure over CORAL door te ontwikkelen voor met name mensen met een psychische aandoening. Zij vroegen Phrenos daarbij te helpen. Ook de Tranzo Universiteit is betrokken bij het project omdat zij voornemens zijn de vernieuwde CORAL te onderzoeken.

Lees meer over het project CORAL

De Nederlandse vertaling van de CORAL, Verzwijgen of vertellen, kunt u hier downloaden.

Individuele Plaatsing en Steun

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een evidence-based methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan het werk te helpen. Op www.werkenmetIPS.nl kunt u alles lezen over IPS.

Cursus Mental Health First AID (MHFA)

Een mooi voorbeeld van werken aan destigmatisering is de cursus Mental Health First AID (MHFA). Als mensen meer kennis hebben van psychische aandoeningen, hebben ze immers ook minder vooroordelen.


Confidental Infomation