Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Verlangen naar volwaardig burgerschap

omslag 960x

Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd?
prof. dr. J. van Weeghel

Universiteit van Tilburg | 2010 | ISBN 978 90 7888 691 4 | 52 blz. | Download gratis

Verlangen naar volwaardig burgerschap is de oratie van prof. dr. Jaap van Weeghel, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen aan de Universiteit van Tilburg op 17 september 2010.

De geschiedenis leert dat mensen met psychische aandoeningen heel lang de rechten en verantwoordelijkheden van het burgerschap zijn ontzegd. In zijn oratie verkent Van Weeghel in hoeverre onze huidige samenleving deze mensen wél mogelijkheden tot volwaardig burgerschap biedt. Verder gaat Van Weeghel na of de ambities van psychiatrische rehabilitatie daarop aansluiten en wordt de stand van zaken in de rehabilitatiepraktijk voor deze groep mensen behandeld. Daarbij komt ook aan de orde of de voorhanden kennis wel in de praktijk wordt toegepast. De oratie wordt afgesloten door het benoemen van enige thema’s die nadere studie verdienen, namelijk behandeling in dienst van rehabilitatie, sectoroverschrijdende kennisontwikkeling, stigmabestrijding, rehabilitatieondersteunend beleid, de maatschappelijke dimensie van herstel en de verbinding van herstelgericht – met evidence-based – werken.