Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland

Opdrachtgever: Kenniscentrum Phrenos i.s.m. Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie
Projectgroep: Suzan Oudejans, Masha Spits, Jaap van Weeghel (Mark Bench, Kenniscentrum Phrenos)
Auteurs: Suzan Oudejans en Masha Spits
Dataverzameling: CentERdata – instituut voor dataverzameling en onderzoek
Met dank aan: Leonieke van Boekel en Evelien Brouwers (beiden Tranzo – Tilburg University), Marije Oudejans (CentERdata)

Het rapport ‘Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland’ is de weerslag van een onderzoek dat Phrenos begin dit jaar liet uitvoeren door Mark Bench, naar aanleiding van de oprichting van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Het onderzoek brengt de stand van zaken met betrekking tot stigmatisering in Nederland in kaart.

Het onderzoek, dat plaatsvond onder 2500 Nederlanders, laat zien dat stigmatisering mede afhangt van de aandoening die mensen hebben: mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden meer gestigmatiseerd dan mensen met een depressie. Tevens blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder worden gestigmatiseerd als ze werk hebben. De mate waarin mensen stigmatiseren wordt beïnvloed door de hoeveelheid kennis die ze hebben over psychische aandoeningen: hoe meer correcte informatie ze bezitten, hoe minder ze stigmatiseren. Dat betekent dat interventies en campagnes die zich daarop richten, positieve resultaten kunnen boeken en kunnen leiden tot meer inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Download het rapport