Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Standaard Vroege Psychose

Dia1

Wim Veling, Lieuwe de Haan, Mette Lansen, Hennie Kleijwegt, Bert Stavenuiter en Daniëlle van Duin.
Kenniscentrum Phrenos | 2014 |10 blz. | Download de Standaard hier: Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders zoals beschreven in het Handboek Vroege Psychose.
Met behulp van de Standaard Vroege Psychose is in het najaar van 2013 een eerste scan uitgevoerd onder Vroege Psychose teams aangesloten bij het Netwerk Vroege Psychose.
Uit de zelfrapportages van teams op de vragen in deze Standaard blijkt dat de zorg op een aantal gebieden al goed op orde is (Netwerkbijeenkomst Vroege Psychose, 7 november 2013, Pro Persona). De meest belangrijke aanbevelingen in de Standaard Vroege Psychose zijn grijs gemarkeerd.
De inhoud van de Standaard Vroege Psychose is gebaseerd op het Handboek Vroege psychose (Veling et al, 2013) en is samengesteld door: Wim Veling, Lieuwe de Haan, Mette Lansen, Hennie Kleijwegt, Bert Stavenuiter en Daniëlle van Duin.

Confidental Infomation