Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven.

Wij ondersteunen mensen met psychische, sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. Samen werken we aan een gezond leven waarbij je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn.

We doen dit door ambulante begeleiding en beschermd wonen aan te bieden, maar ook ondersteunen wij ouderen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in dementie en intensieve langdurige zorg. Ons werkgebied is vooral gericht op de driehoek Apeldoorn-Hattem-Doetinchem, Brummen en Eerbeek.

Bezoekadres
Riwis Zorg & Welzijn
Prins Willem-Alexanderlaan 1419
7312 GA Apeldoorn
Tel: 055-5394500
E-mail: info@riwis.nl
website: www.riwis.nl

 

Confidental Infomation