Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

RIBW Nijmegen en Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De RIBW biedt beschermd wonen aan ruim 450 en begeleid zelfstandig wonen aan ruim 900 cliënten. Meer dan 550 cliënten nemen dagbesteding (ontmoeting, educatie en vorming, lichamelijke ontwikkeling en werk) af via de RIBW.

De medewerkers van RIBW Nijmegen en Rivierenland, onderscheiden zich door een grote expertise in de begeleiding van mensen met een psychiatrische ziekte. Er wordt gewerkt volgens het meester-gezel principe. Bij de uitvoering van taken staat de zorgvisie centraal. De medewerkers zijn in hoge mate betrokken. Een van de belangrijkste uitgangspunten in de zorg is de eigen regie van de cliënt en de regelruimte voor medewerkers.

Bezoekadres
RIBW Nijmegen en Rivierenland
Kerkenbos 1103a
6546 BC Nijmegen
088-3822422

Website
RIBW Nijmegen en Rivierenland

Confidental Infomation