Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden

 RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek. RIBW K/AM werkt in drie regio’s: Amstelland en de Meerlanden, Midden- en Zuid-Kennemerland.

RIBW K/AM biedt diverse vormen van begeleiding, al dan niet in combinatie met huisvesting, voor meer dan 1000 cliënten. Een zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag richt de ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden. Bij de ondersteuning van cliënten gaat zij uit van hun eigen kracht. Zij koppelt de keuze voor de rehabilitatiemethodiek SRH aan de uitgangspunten van het herstelconcept: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE). RIBW K/AM is een netwerkorganisatie en werkt met veel partijen samen. RIBW K/AM is HKZ-gecertificeerd.

Bezoekadres
RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Stationsplein 110 en 118
2011 LN Haarlem

Website
RIBW Kennemerland/ Amstelland en de Meerlanden

 

Confidental Infomation