Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

RIBW Groep Overijssel

RIBW Overijssel begeleidt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. Leven met bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressie, persoonlijkheidsstoornis, hechtingsstoornis, verslaving, schizofrenie of Korsakov kan een worsteling zijn voor de cliënt persoonlijk en voor de mensen die naast hem of haar staan.

Bij de begeleiding gaat de organisatie uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en biedt ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De begeleiding is vooral gericht op het (weer) leren omgaan met een psychiatrische en/of psychosociale beperking.

Bezoekadres
RIBW Groep Overijssel
Dr. Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle

Website
RIBW Groep Overijssel

Confidental Infomation