Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen

cover

J. van Weeghel, D. Bruinvels, A. Huson, e.a.

Uitgeverij de Tijdstroom | 2013 | ISBN 978 90 5898 244 5 | 156 blz. | € 20,00

Bestel dit boek bij uw boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

Deelnemen aan het arbeidsproces is voor veel mensen een uitdaging. Uit de lage arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische problematiek blijkt dat zij meer hindernissen moeten overwinnen. Op initiatief van de NVAB (beroepsvereniging bedrijfsartsen) en het Trimbos-instituut en in samenwerking met onder meer Kenniscentrum Phrenos, Stichting Pandora en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld over werken met ernstige psychische problematiek. Arbeidsbegeleiding betreft een veelomvattend proces, van eerste oriëntatie op werk(hervatting) tot loopbaanbegeleiding. In deze richtlijn ligt de nadruk vooral op het behoud van werk.

De Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen is ontwikkeld als hulpmiddel, en geeft aanbevelingen ter ondersteuning van mensen met langdurige en ernstige psychische aandoeningen die graag mee willen doen in het arbeidsproces. Het doel van de richtlijn is om de huidige stand van kennis over optimale arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen weer te geven, en aan alle betrokken professionals over te dragen. Aldus kan de richtlijn ertoe bijdragen dat werkuitval bij deze doelgroep zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

De richtlijn is in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ), geschreven door een werkgroep met vertegenwoordigers van bedrijfsartsen, jobcoaches, onderzoekers, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, psychologen, psychiaters en verschillende vertegenwoordigers vanuit cliëntperspectief.
De werkgroep werd bijgestaan door een brede multidisciplinaire klankbordgroep en werd organisatorisch en methodologisch ondersteund door het Trimbos-instituut. De richtlijn is geautoriseerd door Anoiksis, Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP).

Confidental Infomation