Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Lentis

Lentis staat voor:
– Geestelijke gezondheidszorg
– Forensische geestelijke gezondheidszorg
– Zorg voor ouderen

Mensen kunnen met hun verhaal bij Lentis terecht. Iemand met ernstige psychiatrische problemen vraagt andere zorg dan iemand met zingevingsvragen. En een oudere vraagt andere zorg dan een kind. Om recht te doen aan de verschillende vragen van onze patiënten hebben we de volgende onderdelen:

Zorgsoorten:
– Behandeling zonder óf met verblijf
– Forensische behandeling zonder óf met verblijf
– Kleinschalig wonen (voorheen ‘beschermd wonen’)
– Begeleid Zelfstandig wonen
– Ambulante begeleiding
– Dagactiviteiten

Bezoekadres
Lentis
Hereweg 76-80
9725 AG Groningen

Website
Lentis

Confidental Infomation