Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling is een uitgave van de Werkplaats Herstelondersteuning (www.herstelondersteuning.nl)

© 2018 Werkplaats Herstelondersteuning, Utrecht
Foto: René Vos | Opmaak: Studio aan de Werf, Utrecht
De inhoud van de brochure is met bronvermelding
vrij te verspreiden

In deze infosheet wordt de herstelacademie belicht als  verzameling van functies, als community-based group work en als organisatie. Aan bod komen functies zoals laagdrempelige ontmoetingsplek zonder vooropgestelde doelen, zelfhulp, educatie, emancipatie; respijt, scholing van ervaringsdeskundigen, deskundigheidsbevordering  en creatieve en lichaamsgerichte activiteiten. De organisatie van een herstelacademie ligt in handen van ervaringsdeskundigen.

Download de factsheet