Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

HVO Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die al sinds 1904 bestaat. Zij ondersteunt kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.
HVO-Querido heeft hart voor Amsterdam; zij streeft er naar Amsterdammers te verbinden en overlast te helpen voorkomen en terugdringen.
Bij HVO-Querido bieden 1000 medewerkers op 50 locaties opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan 3300 cliënten.

Bezoekadres
HVO-Querido
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam

Website
HVO-Querido

 

Confidental Infomation