Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Het effect van IPS versterken met cognitieve vaardigheidstraining

Publieksversie resultaten CREW-studie

Jaar van uitgave: 2019
Auteurs: Daniëlle van Duin (projectleider onderzoek), Lars de Winter, Jaap van Weeghel
Uitgever: Kenniscentrum Phrenos,Utrecht

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uur per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen.

Dit zijn de uitkomsten van een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) die Daniëlle van Duin met collega’s van Phrenos uitvoerde van 2014-2018 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor dit onderzoek deden in totaal 15 VIP- en (F)ACT-teams mee van 10 ggz-instellingen, die in die periode IPS implementeerden.

Deelnemers aan het onderzoek

De doelgroep betrof cliënten tussen de 18 en 40 jaar, die in de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hadden doorgemaakt of doormaakten en op dat moment in zorg waren bij een Vroege Interventie Psychose (VIP)-team of (F)ACT-team. Deelnemers hadden bovendien belangstelling voor begeleiding bij het vinden of behouden van een reguliere baan/opleiding en interesse om cognitieve vaardigheden te verbeteren en hiervoor gerichte training te krijgen.

Het onderzoek

De belangrijkste onderzoeksvraag was: In hoeverre versterkt het toevoegen van een cognitieve training het effect van IPS en lukt het mensen met een eerste psychose daarmee beter om een betaalde baan te krijgen of een reguliere opleiding te volgen? Deelnemers werden door randomisatie toegewezen aan de experimentele groep (IPS plus Circuits) of aan de controlegroep. Dan kregen zij behalve IPS een spelprogramma aangeboden. Er was een nulmeting en vervolgmetingen op 6 en 18 maanden daarna.

Download de publieksversie van het rapport

Confidental Infomation