Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Herstelacademie: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Uitgave van de Werkplaats Herstelondersteuning
Tekst en redactie: Dienke Boertien en Kristien Harmsen
Voorwoord:
Kees van Aart 
Utrecht, september 2017

Download de brochure

De afgelopen jaren is de werkgroep herstelacademies geregeld bij elkaar gekomen. Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten.

Hoewel de ontwikkeling van herstelacademies nog in volle gang is, wordt in de brochure beschreven wat een herstelacademie is. Dit gebeurt aan de hand van een reeks kenmerken, namelijk: vrije ruimte, herstel in alle dimensies, spiritualiteit en compassie, emancipatie en destigmatisering, ontschoting in de psychiatrie, waarden en reflectie, peer support, zelfhulp, respijt, organisatie door ervaringsdeskundigen en toegankelijkheid.

Vervolgens wordt een aantal herstelacademies en aanverwante initiatieven beschreven. Hoewel veel van deze initiatieven nog pril zijn, werken de betrokkenen allemaal vanuit de overtuiging iets toe te voegen dat onmisbaar is voor empowerment, herstel en destigmatisering. Beschreven zijn: Enik Recovery College, Markieza, Herstelacademie Haarlem en Meer, Herstelacademie FAMEUS, Herstelwerkplaatsen GGZ Noord-Holland-Noord, MET ggz: herstelacademie in ontwikkeling, Kernkracht, Samenwerking tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen bij Altrecht, GGZ Eindhoven en de Kempen, GGZ Noord-Holland-Noord en Zingeving bij Kwintes, Kwintes, WRAP bij RIBW Arnhem Veluwevallei, Stichting Perceval, Mad Studies-leesgroepen, Respijthuis Amerbos.

De inhoud van de brochure is met bronvermelding vrij te verspreiden.

 

Confidental Infomation