Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning

AF1068_k
Evaluatieonderzoek in 18 GGz-instellingen

Nicole van Erp, Dienke Boertien, Gerda Scholtens en Sonja van Rooijen

Trimbos-instituut | 2011 | ISBN 978 90 5253 712 2 | 78 blz. |  €12,95 (print)

Bestel deze uitgave rechtstreeks bij het Trimbos-instituut.

De afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in Nederland veelbelovende initiatieven ontwikkeld op het terrein van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz. Hierbij zijn vormen van ondersteuning van herstelprocessen tot stand gebracht die gebaseerd zijn op ervaringskennis, zelfhulp en emancipatie. Gaandeweg groeit het inzicht dat de GGz als sector een nieuwe richting moet inslaan en ruimte moet maken voor dit herstelconcept en waar mogelijk herstel moet ondersteunen.

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz) is een inventarisatie van deze initiatieven uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in deze publicatie. De publicatie is bedoeld voor cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, managers en beleidsmakers in de GGz, die geïnteresseerd zijn in het herstelconcept, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid en die hier binnen hun instelling een start mee willen maken of bestaande activiteiten verder willen uitbreiden.

Confidental Infomation